PROVAZNÍK, Jan. Trestněprocesní ingerence do podmínek trestní odpovědnosti (The Ingerence of Criminal Procedure into the Conditions of Criminal Liability). Právní rozhledy. Praha, Česká republiky: Nakladatelství C.H. Beck, 2015, vol. 23, No 8, p. 283-295. ISSN 1210-6410.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Trestněprocesní ingerence do podmínek trestní odpovědnosti
Name (in English) The Ingerence of Criminal Procedure into the Conditions of Criminal Liability
Authors PROVAZNÍK, Jan (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Právní rozhledy, Praha, Česká republiky, Nakladatelství C.H. Beck, 2015, 1210-6410.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50501 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Repozitář MU
RIV identification code RIV/00216224:14220/15:00083004
Organization unit Faculty of Law
Keywords (in Czech) trestní právo procesní; trestní právo hmotné; trestní odpovědnost
Keywords in English Procedural Criminal Law; Substantive Criminal Law; Criminal Liability
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 23. 7. 2020 13:51.
Abstract
Tento článek se zabývá problémem institutů trestního práva, které nějakým způsobem stojí na hranicích, oddělujících trestní právo hmotné a procesní. Zejména se zabývá instituty exempcí, policejního agenta, odepření souhlasu s trestním stíháním, odklonů v trestním řízení, spolupracujícího obviněného a instituty umožňujícími modifikaci skutkových okolností v průběhu důkazního řízení.
Abstract (in English)
This article deals with the issue of the institutes of criminal law, that are somehow on the border delimiting substantive criminal law and procedural criminal law. It analyses especially the institutes of exemptions, agent infiltrateur, denial of consent with a criminal prosecution, diversions in criminal procedure, cooperating defendant and the institutes allowing modification of factual circumstances in the course of evidence process.
PrintDisplayed: 23. 3. 2023 17:50