KNECHT, Petr. Příležitosti k rozvíjení kompetence k řešení problémů v učebnicích a ve výuce zeměpisu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 208 s. ISBN 978-80-210-7652-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7652-2014.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Příležitosti k rozvíjení kompetence k řešení problémů v učebnicích a ve výuce zeměpisu
Název anglicky Opportunities for developing problem solving competence in geography textbooks and in geography instruction
Autoři KNECHT, Petr.
Vydání 1. vyd. Brno, 208 s. 2014.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Typ výsledku Odborná kniha
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
WWW Čítárna Munispace
ISBN 978-80-210-7652-5
Doi 10.5817/CZ.MUNI.M210-7652-2014
Klíčová slova česky kompetence, kompetence k řešení problémů, učební úloha, učebnice, zeměpis, videostudie, výuka, didaktika
Klíčová slova anglicky competence, key competencies, problem-solving competence, learning tasks, video study, instruction, geography, textbooks, teaching
Štítky Munipress
Bibliografie 466 záznamů
Změnil Změnila: PhDr. Lea Novotná, učo 110512. Změněno: 14. 8. 2018 10:53.
Anotace
Rozvíjení kompetence k řešení problémů v současnosti představuje jeden ze základních cílů vzdělávání. Na příkladu zkoumání kvality učebních úloh publikace popisuje, zda a v jaké míře výuka zeměpisu na základních školách v Česku poskytuje žákům příležitosti řešit geografické problémy. První část knihy kromě jiného syntetizuje doposud izolované teoretické a empirické poznatky pedagogiky a psychologie týkající se didaktického využití řešení problémů. Ve druhé části knihy je popsán výzkum učebních úloh v učebnicích a ve výuce zeměpisu. Výsledky výzkumu jsou následně interpretovány na pozadí soudobých úvah o kvalitě (ve) vzdělávání. Kniha má ambici oslovit nejen čtenáře se zájmem o odpovědi na stanovené výzkumné otázky, ale klade si také za cíl přispět do diskuse o aktuálním stavu geografického vzdělávání a didaktiky geografie v Česku.
Anotace anglicky
The development of problem-solving competence currently represents one of the main aims of school education. Using an example of assessing the quality of learning tasks in geography textbooks and in geography instruction, the book describes whether and to what extent geography instruction in lower secondary schools in the Czech Republic provides pupils with opportunities to solve geographical problems. The first part of the book synthesizes previously isolated pedagogical and psychological theories and empirical findings related to the educational application of problem solving. In the second part of the book, a research study on learning tasks in textbooks and in geography instruction is presented. Research results are interpreted in the context of contemporary reflection on the quality in education. The book aims not only to address the readers who are interested in problem solving and its use in (geography) instruction, but also to contribute to the debate on the state of the art of geography education in the Czech Republic.
VytisknoutZobrazeno: 24. 2. 2020 04:47