CIRBUSOVÁ, Martina a Romana ROGALEWICZOVÁ. Cochemská praxe - vznik a vývoj. Právo a rodina : rodina, maželství, děti a mládež, dědictví. Linde Praha akciová společnost, 2015, roč. 17, č. 6, s. 11-15. ISSN 1212-866X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Cochemská praxe - vznik a vývoj
Název česky Cochemská praxe - vznik a vývoj
Název anglicky Cochem practice - formation and development
Autoři CIRBUSOVÁ, Martina a Romana ROGALEWICZOVÁ.
Vydání Právo a rodina : rodina, maželství, děti a mládež, dědictví, Linde Praha akciová společnost, 2015, 1212-866X.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Právnická fakulta
Klíčová slova česky Cohemská praxe; německé rodinné právo; rodičovská odpovědnost; interdisciplinární spolupráce
Klíčová slova anglicky Cochem practice; german family law; parental responsibility; interdisciplinary cooperation
Štítky rivok
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 11. 2. 2016 10:56.
Anotace
V poslední době se v odborné literatuře stále častěji objevuje fenomén zvaný "Cochemská praxe" nebo také "Cochemský model". Je o něm slyšet, je ho vidět, otázkou ale zůstává, do jaké míry vidíme a slyšíme to, čím doopravdy Cochemská praxe je.
Anotace anglicky
Recently in the literature increasingly appears a phenomenon called "Cochem practice" or "Cochem model". Is to hear about it, it is to see him, but the question remains to what extent we see and hear what really Cochem practice is.
VytisknoutZobrazeno: 6. 10. 2022 18:58