Informační systém MU
CIRBUSOVÁ, Martina and Romana ROGALEWICZOVÁ. Cochemská praxe - vznik a vývoj (Cochem practice - formation and development). Právo a rodina : rodina, maželství, děti a mládež, dědictví. Linde Praha akciová společnost, 2015, vol. 17, No 6, p. 11-15. ISSN 1212-866X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Cochemská praxe - vznik a vývoj
Name in Czech Cochemská praxe - vznik a vývoj
Name (in English) Cochem practice - formation and development
Authors CIRBUSOVÁ, Martina and Romana ROGALEWICZOVÁ.
Edition Právo a rodina : rodina, maželství, děti a mládež, dědictví, Linde Praha akciová společnost, 2015, 1212-866X.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Law
Keywords (in Czech) Cohemská praxe; německé rodinné právo; rodičovská odpovědnost; interdisciplinární spolupráce
Keywords in English Cochem practice; german family law; parental responsibility; interdisciplinary cooperation
Tags rivok
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 11. 2. 2016 10:56.
Abstract
V poslední době se v odborné literatuře stále častěji objevuje fenomén zvaný "Cochemská praxe" nebo také "Cochemský model". Je o něm slyšet, je ho vidět, otázkou ale zůstává, do jaké míry vidíme a slyšíme to, čím doopravdy Cochemská praxe je.
Abstract (in English)
Recently in the literature increasingly appears a phenomenon called "Cochem practice" or "Cochem model". Is to hear about it, it is to see him, but the question remains to what extent we see and hear what really Cochem practice is.
Displayed: 27. 9. 2022 04:16