VÁLEK, Jan, Jan KREJČÍ and Petr SLÁDEK. Vzdělávání s podporou mobilních technologií (Education with the support of mobile technologies). In Eva Hájková, Kamila Hasilová. XXXIII. International Colloquium on the Management of Educational Process: proceedings of abstracts and electronic versions of reviewed contributions on CD‑ROM. 1st ed. Brno: Univerzita Obrany, 2015. p. nestránkováno, 4 pp. ISBN 978-80-7231-995-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vzdělávání s podporou mobilních technologií
Name in Czech Vzdělávání s podporou mobilních technologií
Name (in English) Education with the support of mobile technologies
Authors VÁLEK, Jan (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Jan KREJČÍ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Petr SLÁDEK (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, XXXIII. International Colloquium on the Management of Educational Process: proceedings of abstracts and electronic versions of reviewed contributions on CD‑ROM, p. nestránkováno, 4 pp. 2015.
Publisher Univerzita Obrany
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
RIV identification code RIV/00216224:14410/15:00083074
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-7231-995-4
Keywords (in Czech) Fyzika; mobilní aplikace; tablet; digitální učební materiál
Keywords in English Physics; mobile applications; tablets; digital learning material
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Jan Válek, Ph.D., učo 166133. Changed: 9/3/2016 15:40.
Abstract
Příspěvek se zabývá využitím tabletů a chytrých telefonů ve výuce fyziky. Přináší přehled o současném stavu mobilních aplikací a studijních opor pro podporu výuky fyziky. Výzkumná část diskutuje aktuální stav využití digitálních technologií ve školách a také připravenost učitelů na jejich zařazení do výuky. Součástí příspěvku je představení vybraných mobilních aplikací pro podporu výuky fyziky.
Abstract (in English)
The paper deals with the use of tablets and smartphones in teaching physics. Provides an overview of the current state of mobile applications and study materials to support teaching physics. The research section discusses the current status of the use of digital technology in schools and teaching awareness of their inclusion in education. The paper also shows selected mobile applications to support teaching physics.
PrintDisplayed: 21/1/2022 09:33