ZBÍRAL, David. "Suma o katarech a leonistech" od Raniera Sacconiho (1250) a katarské skupiny ve druhé čtvrtině 13. století. Pantheon : religionistický časopis. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014, roč. 9, č. 2, s. 54-86. ISSN 1803-2443.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název "Suma o katarech a leonistech" od Raniera Sacconiho (1250) a katarské skupiny ve druhé čtvrtině 13. století
Název anglicky "Summa de catharis et leonistis" by Raniero Sacconi (1250) and Cathar Groups in the Second Quarter of the Thirteenth Century
Autoři ZBÍRAL, David (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Pantheon : religionistický časopis, Pardubice, Univerzita Pardubice, 2014, 1803-2443.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60300 6.3 Philosophy, Ethics and Religion
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/14:00080863
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky Raniero (Rainier) Sacconi; Summa de catharis et leonistis seu pauperibus de Lugduno; kataři; katarství; valdenství; Lombardie; pojednání o herezi; kataři
Klíčová slova anglicky Raniero (Rainier) Sacconi; Summa de catharis et leonistis seu pauperibus de Lugduno; Cathars; Catharism; Waldensians; Waldensianism; Lombardy; treatises on heresy
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Změněno: 3. 3. 2016 14:23.
Anotace
Tento článek představuje první české převedení protikacířského pojednání Summa de catharis et leonistis seu pauperibus de Lugduno - jejž sepsal v roce 1250 dominikánský inkvizitor a bývalý člen katarů Raniero Sacconi, jeden z pilířů papežské protikacířské politiky v Lombardii v 50.-60. letech 13. století - na základě François [Franjo] Šanjek (ed.), “Raynerius Sacconi O. P. Summa de Catharis”, Archi-vum Fratrum Praedicatorum, 44, 1974, 30-60. Článek identifikuje novozákonní proroctví obsažené v pojednání a nově interpretuje zmínku o “ecclesia Philadelfie, in Romania”, který spojuje s katarskými zakladatelskými mýty o tzv. církvích Asie, čerpajícími ze Zjevení Janova 1,11 a 3,7-13. Těmito zakladatelskými vyprávěními kataři dokládali svou apoštolskou sukcesi. Příslušné vyprávění převzal i Raniero a později je rozvinul jeho pokračovatel Anselm z Alessandrie v pojednání Tractatus de hereticis, kde má výrazněji polemické vyznění a původ katarů spojuje s manicheismem.
Anotace anglicky
This article presents the first Czech translation, with introduction and notes, of the Summa de catharis et leonistis seu pauperibus de Lugduno written in 1250 by the Dominican friar Raniero Sacconi, who was soon to become – or was already at that time – inquisitor in Lombardy and one of the pillars of papal anti-heretical policy in the 1250s and early 1260s. The translation is based on the critical edition of the text by François [Franjo] Šanjek (ed.), "Raynerius Sacconi O. P. Summa de Catharis", Archivum Fratrum Praedicatorum, 44, 1974, 30-60. The article identifies the reference to a New Testament prophecy (p. 59, lines 24-25, of Šanjek’s edition), unidentified by the editor of the text, as a reference to 1 Timothy 4:1-3. It also interprets the mention of the "ecclesia Philadelfie, in Romania". The motif of the "Church of Philadelphia” was probably first used in Cathar foundation myths referring to the “Churches of Asia" from the Revelation (in this case, Revelation 1:11 and 3:7-13) in order to provide Cathar Episcopal ordination and the consolamentum with a guarantee of apostolic succession. This reference was then taken over by Raniero, himself a Cathar for seventeen years, and later expanded by his continuator Anselm of Alessandria in his Tractatus de hereticis, this time as part of a polemical narrative on the Manichean origin of the Cathar Churches.
Návaznosti
GAP401/12/0657, projekt VaVNázev: Prameny ke studiu nesouhlasných náboženských hnutí ve středověkém západním křesťanství se zaměřením na katarství
Investor: Grantová agentura ČR, Prameny ke studiu nesouhlasných náboženských hnutí ve středověkém západním křesťanství se zaměřením na katarství
VytisknoutZobrazeno: 18. 5. 2022 09:33