EN

Mistr Jan Hus v polemice a za katedrou

NECHUTOVÁ, Jana a Jana FUKSOVÁ. Mistr Jan Hus v polemice a za katedrou. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 122 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 431. ISBN 978-80-210-7873-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7873-2015.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Mistr Jan Hus v polemice a za katedrou
Autoři NECHUTOVÁ, Jana a Jana FUKSOVÁ.
Vydání 1. vyd. Brno, 122 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 431, 2015.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Typ výsledku Odborná kniha
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW Munishop Digitální knihovna FF MU
ISBN 978-80-210-7873-4
Doi 10.5817/CZ.MUNI.M210-7873-2015
Štítky Munipress, munipress-propagace
Změnil Změnila: PhDr. Lea Novotná, učo 110512. Změněno: 17. 8. 2018 10:18.
Anotace
Mistr Jan Hus je v této knize představen svými latinskými texty především jako polemik a univerzitní učitel. Z polemických spisů byl pro překlad zvolen projev proti Angličanu Johnu Stokesovi a tři traktáty proti prodeji odpustků. Z univerzitního působení Mistra Jana vzešlo několik promočních promluv, jsou zde podány ty, které dosud do češtiny překládány nebyly. Jsou zajímavé tím, že osobnost českého reformátora ukazují jinak, než jak o něm obvykle uvažujeme, a také svým svěžím jazykem a stylem. Vedle obou témat, která prozrazuje titul knížky, jsou zde dva texty teologického obsahu, ovšem s tehdy aktuálním společenským dosahem: kázání Jděte i vy na mou vinici a kvestie O třech pochybnostech. Texty jsou (s jedinou nepatrnou výjimkou) do češtiny přeloženy poprvé.
Anotace anglicky
We introduce Jan Hus through his Latin texts primarily as a polemicist and as a university teacher in this book. From the polemical writings, we chose his address against the Englishman John Stokes and also three treatises against the sale of indulgences. University activities of Master Jan are represented by several graduation speeches; here we chose those not yet translated into Czech. They are interesting not only for depicting the personality of the Czech reformer in a different way than we usually view him but also for their fresh language and style. In addition to the two topics revealed in the title of book, two other texts were selected as well. These are the texts of theological kind which however had a very topical dimension back then: the preaching 'Go ye also into the vineyard' and the discourse 'On three doubts'. All texts included (with just one minor exception) are translated into Czech for the first time.
VytisknoutZobrazeno: 24. 4. 2019 04:26

Další aplikace