MILÉŘ, Tomáš. Možné planetární dopady jaderné války. In Historie a současnost chemických zbraní. 2015.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Možné planetární dopady jaderné války
Authors MILÉŘ, Tomáš.
Edition Historie a současnost chemických zbraní, 2015.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Presentations at conferences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
Changed by Changed by: Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D., učo 80022. Changed: 5. 7. 2015 20:35.
Abstract
Riziko jaderného konfliktu je stále aktuální. Regionální válka s použitím 100 jaderných hlavic by znamenala katastrofu pro celý svět. Ukazuje se, že nepřímé účinky jaderných zbraní jsou daleko významnější, než ty přímé. Jde hlavně o prudké snížení globální teploty (tzv. nukleární zimu), rozklad ozónové vrstvy a další jevy, které by způsobily kolaps ekosystémů a dramatické snížení světové zemědělské produkce. S využitím pokročilé výpočetní techniky se dnes vědcům daří modelovat planetární dopady případné jaderné války. Příspěvek shrnuje stav vědeckého poznání v dané problematice.
Abstract (in English)
The risk of a nuclear conflict is still present. Regional war with 100 nuclear warheads would be a disaster for the whole world. The indirect effects of nuclear weapons are far greater than the direct ones. The indirect effects are the sharp drop of global temperature (nuclear winter), the destruction of the ozone layer and other phenomena that would cause collapse of ecosystems and dramatic reduction in global agricultural production. Using advanced computer technology scientists model planetary effects of potential nuclear war. This paper summarizes the state of scientific knowledge in the field.
PrintDisplayed: 27. 5. 2022 04:44