Informační systém MU
MACEK, Jakub, Alena MACKOVÁ, Kateřina ŠKAŘUPOVÁ a Lenka WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ. Stará a nová média v každodennosti českých publik (výzkumná zpráva). Brno: Masarykova univerzita, 2015. 24 s.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Stará a nová média v každodennosti českých publik (výzkumná zpráva)
Autoři MACEK, Jakub, Alena MACKOVÁ, Kateřina ŠKAŘUPOVÁ a Lenka WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ.
Vydání Brno, 24 s. 2015.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Výzkumná zpráva
Obor Písemnictví, masmedia, audiovize
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Výzkumná zpráva
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
Změnil Změnil: doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D., učo 14931. Změněno: 1. 11. 2015 20:37.
Anotace
Výzkumná zpráva shrnuje deskriptivní zjištění kvantitativního šetření českých mediálních publik. Sběr dat, který formou CAPI zajistila společnost Median, proběhl v říjnu a listopadu 2014 a zahrnul 1998 respondentů starších 18 let. Dotazník vedle standardních sociodemografických ukazatelů pokryl pokud možno úplné spektrum praxí zahrnujících příjem, konzumaci a sdílení filmů, seriálů, pravodajství, hudby, knih a časopisů, mluveného slova a sportovních obsahů; online aktivity a užívání online sociálních sítí; hraní počítačových her a videoher; vlastnění mediálních technologií a přístup k internetu; indikátory politické a veřejné aktivity respondentů. Zpráva je publikována současně v české a anglické verzi.
Anotace anglicky
The report concludes descriptive findings of survey in Czech media audiences. The data from 1998 respondents was collected in October and December 2014 by Median; the collection employed quota sampling and computer-assisted personal interviewing. Besides the standard socio-demographic indicators, the questionnaire included questions regarding the full range of possible media-related practices including obtaining and reception of films, TV series and other TV content, news, sports, music, books, magazines and spoken word; online activities and use of social networking sites; playing computer- and videogames; ownership of media and computer technologies and access to the Internet; respondents' political and public activities. The report is published in Czech and English version.
Návaznosti
EE2.3.20.0184, projekt VaVNázev: Vytvoření interdisciplinárního týmu v oblasti výzkumu internetu a nových médií
GP13-15684P, projekt VaVNázev: Nová a stará média v každodenním životě: mediální publika v čase proměny mediálních praxí
Investor: Grantová agentura ČR, Postdoktorské projekty
Zobrazeno: 22. 9. 2021 01:55