ŠAUR, Josef. Ruský liberalismus – mezi politickým programem a hodnotovým systémem (na příkladu B. N. Čičerina). In Pospíšil, Ivo; Zelenka, Miloš; Zelenková, Anna. Aktuální problémy současné slavistiky: (jazyk - literatura - kultura - politika). Brno: Galium, 2015. s. 461-467. ISBN 978-80-905336-5-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Ruský liberalismus – mezi politickým programem a hodnotovým systémem (na příkladu B. N. Čičerina)
Název anglicky Russian Liberalism – Between Political Program and Value System (on the example of B. N. Chicherin)
Autoři ŠAUR, Josef (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Brno, Aktuální problémy současné slavistiky: (jazyk - literatura - kultura - politika), od s. 461-467, 7 s. 2015.
Nakladatel Galium
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 60101 History
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14210/15:00083385
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-905336-5-3
Klíčová slova česky Boris N. Čičerin; Rusko; 19. století; liberalismus; politické myšlení
Klíčová slova anglicky Boris N. Chicherin; Russia; 19th century; liberalism; political thought
Štítky RIV - zkontrolováno, rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Změněno: 11. 3. 2016 19:01.
Anotace
Autor článku se zaměřil na pojetí liberalismu v pracích B. N. Čičerina z 50. a 60. let 19. století. V 50. letech 19. století sám sebe Čičerin označoval jednoznačně jako liberála. Dokonce sestavil první ucelený soubor návodů k řešení ruských problémů, který vycházel z myšlenek evropského liberalismu. Ten nazval Současné úkoly ruského života. V následujících letech se však jako liberálové začali označovat téměř všichni proreformně naladění intelektuálové a dokonce i stoupenci radikální opozice vůči carskému režimu. Čičerin proto hledal pro své umírněné postoje správné pojmenování. Toto hledání reprezentují jeho články Míra a meze, Co jsou to konzervativní principy a Různé druhy liberalismu, v nichž trefně posoudil a glosoval dobové politické mínění ruské inteligence. Z jeho textů plyne, že liberalismus byl v ruském prostředí spíše souborem hodnotových postojů než skutečným politickým programem.
Anotace anglicky
The author of the article focused on the approach to liberalism in the 1850s and the 1860s works of B. N. Chicherin. In the 1850s, Chicherin clearly described himself as a liberal. He even compiled the first complex collection of solutions to Russian problems, based on the thoughts of European liberalism. He called it Sov-remennyje zadači russkoj žizni. However, in the following years, nearly all young, reform-supporting intellectuals and also supporters of the radical opposition against tsarist regime started to call themselves liberals. That is why Chicherin seeked the accurate term for his moderate attitudes. This seeking is represented by his articles Mera i granicy, Čto takoje ochranitělnyje načala and Različnyje vidy liberalizma. In these works, he poignantly assessed and glossed contemporary political views of Russian intelligentsia. It arises from his works, that liberal-ism in Russian background was more a complex of values than a real political program.
VytisknoutZobrazeno: 16. 5. 2022 13:07