ŠAUR, Josef. K jednomu středoevropskému pojetí Ruska (Josef Holeček). In Pospíšil, Ivo. Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí. 1. vydání. Brno: Jan Sojnek - nakladatelství Galium, 2015. s. 405-411. ISBN 978-80-905336-7-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název K jednomu středoevropskému pojetí Ruska (Josef Holeček)
Název anglicky On One Central European Concept of Russia (Josef Holeček)
Autoři ŠAUR, Josef (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vydání. Brno, Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí, od s. 405-411, 7 s. 2015.
Nakladatel Jan Sojnek - nakladatelství Galium
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor Písemnictví, masmedia, audiovize
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14210/15:00083386
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-905336-7-7
Klíčová slova česky Josef Holeček; Rusko; české rusofilství; Slované
Klíčová slova anglicky Josef Holeček; Russia; Czech Russophilism; Slavs
Štítky RIV - zkontrolováno, rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Změněno: 10. 3. 2016 18:38.
Anotace
Autor se zabývá pojetím Ruska v pracích Josefa Holečka, významného českého spisovatele, autora rurální epopeje Naši, ale také dlouholetého redaktora Národních listů, který v těchto novinách vedl slovanskou rubriku. Stručně jsou analyzovány Holečkovy publicistické práce zaměřené na Rusko: Rusko-české kapitoly, Zájezd na Rus a šíře pojatou Národní moudrost. Holečkovo pojetí Ruska, vykazující znaky silného rusofilství, bylo ve své době v českém prostředí nekonvenční a nonkonformní a odráželo Holečkův společensko-politický ideál ztělesněný konzervativní, patriarchální a rurální společností, jejíž mnohé rysy podle něj mělo právě Rusko.
Anotace anglicky
Author deals with the concept of Russia in works of Josef Holeček, significant Czech writer, author of the rural epic Naši, but also a long-time editor of Národní listy who led Slavic section in this newspaper. Holeček‘s publicity works focusing on Russia: Rusko-české kapitoly, Zájezd na Rus and wide-ranging Národní moudrost are briefly analysed. Holeček’s concept of Russia showing signs of deep Russophilism was unconventional and non-conformist in its time in the Czech environment and reflected Holeček’s social-political ideal of impersonated conservative, patriarchal and rural society whose many features according to him, had just Russia.
Návaznosti
MUNI/A/0790/2013, interní kód MUNázev: Současné trendy ve výzkumu slovanských literatur, jazyků a kultur (Akronym: SLAV2014)
Investor: Masarykova univerzita, Současné trendy ve výzkumu slovanských literatur, jazyků a kultur, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 8. 8. 2022 15:58