ŠAUR, Josef. K jednomu středoevropskému pojetí Ruska (Josef Holeček) (On One Central European Concept of Russia (Josef Holeček)). In Pospíšil, Ivo. Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí. 1. vydání. Brno: Jan Sojnek - nakladatelství Galium, 2015. p. 405-411. ISBN 978-80-905336-7-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name K jednomu středoevropskému pojetí Ruska (Josef Holeček)
Name (in English) On One Central European Concept of Russia (Josef Holeček)
Authors ŠAUR, Josef (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vydání. Brno, Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí, p. 405-411, 7 pp. 2015.
Publisher Jan Sojnek - nakladatelství Galium
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study Literature, mass media, audio-visual activities
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14210/15:00083386
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-905336-7-7
Keywords (in Czech) Josef Holeček; Rusko; české rusofilství; Slované
Keywords in English Josef Holeček; Russia; Czech Russophilism; Slavs
Tags RIV - zkontrolováno, rivok
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Changed: 10. 3. 2016 18:38.
Abstract
Autor se zabývá pojetím Ruska v pracích Josefa Holečka, významného českého spisovatele, autora rurální epopeje Naši, ale také dlouholetého redaktora Národních listů, který v těchto novinách vedl slovanskou rubriku. Stručně jsou analyzovány Holečkovy publicistické práce zaměřené na Rusko: Rusko-české kapitoly, Zájezd na Rus a šíře pojatou Národní moudrost. Holečkovo pojetí Ruska, vykazující znaky silného rusofilství, bylo ve své době v českém prostředí nekonvenční a nonkonformní a odráželo Holečkův společensko-politický ideál ztělesněný konzervativní, patriarchální a rurální společností, jejíž mnohé rysy podle něj mělo právě Rusko.
Abstract (in English)
Author deals with the concept of Russia in works of Josef Holeček, significant Czech writer, author of the rural epic Naši, but also a long-time editor of Národní listy who led Slavic section in this newspaper. Holeček‘s publicity works focusing on Russia: Rusko-české kapitoly, Zájezd na Rus and wide-ranging Národní moudrost are briefly analysed. Holeček’s concept of Russia showing signs of deep Russophilism was unconventional and non-conformist in its time in the Czech environment and reflected Holeček’s social-political ideal of impersonated conservative, patriarchal and rural society whose many features according to him, had just Russia.
Links
MUNI/A/0790/2013, interní kód MUName: Současné trendy ve výzkumu slovanských literatur, jazyků a kultur (Acronym: SLAV2014)
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 13. 8. 2022 02:17