MACKOVÁ, Alena and Jakub MACEK. Stará a nová média, participace a česká společnost (výzkumná zpráva). Brno: Masarykova univerzita, 2015. 8 pp.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Stará a nová média, participace a česká společnost (výzkumná zpráva)
Authors MACKOVÁ, Alena and Jakub MACEK.
Edition Brno, 8 pp. 2015.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Research report
Field of Study Literature, mass media, audio-visual activities
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Výzkumná zpráva
Organization unit Faculty of Social Studies
Changed by Changed by: doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D., učo 14931. Changed: 1. 11. 2015 20:39.
Abstract
Výzkumná zpráva shrnuje deskriptivní zjištění kvantitativního šetření toho, jak jsou českou společností užívána nová a stará média v rámci politické a veřejné participace. Sběr dat, který formou CAPI zajistila společnost Median, proběhl v říjnu a listopadu 2014 a zahrnul 1998 respondentů starších 18 let. Zpráva je publikována současně v české a anglické verzi.
Abstract (in English)
The report concludes descriptive findings of the 2014 survey in new and old media uses and civic and political engagement and participatory practices of the Czech society. The data from 1998 respondents was collected in October and December 2014 by Median; the collection employed quota sampling and computer-assisted personal interviewing. The report is published in English and Czech version.
Links
EE2.3.20.0184, research and development projectName: Vytvoření interdisciplinárního týmu v oblasti výzkumu internetu a nových médií
MUNI/A/0903/2013, interní kód MUName: Proměna veřejné a politické participace v kontextu měnících se mediálních technologií a praxí
Investor: Masaryk University, Category A
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Stara_a_nova_media__participace_a_ceska_spolecnost.pdf   File version Macek, J. 15. 7. 2015

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1306296/Stara_a_nova_media__participace_a_ceska_spolecnost.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1306296/Stara_a_nova_media__participace_a_ceska_spolecnost.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1306296/Stara_a_nova_media__participace_a_ceska_spolecnost.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1306296/Stara_a_nova_media__participace_a_ceska_spolecnost.pdf?info
Uploaded/Created
Wed 15. 7. 2015 16:58, doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D., učo 14931
  • a concrete person Mgr. et Mgr. Alena Macková, Ph.D., učo 217374
Attributes
 

Stara_a_nova_media__participace_a_ceska_spolecnost.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1306296/Stara_a_nova_media__participace_a_ceska_spolecnost.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1306296/Stara_a_nova_media__participace_a_ceska_spolecnost.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
800,1 KB
Hash md5
9e2b42014d09086b3bb4dedb34ae0f88
Uploaded/Created
Wed 15. 7. 2015 16:58

Stara_a_nova_media__participace_a_ceska_spolecnost.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1306296/Stara_a_nova_media__participace_a_ceska_spolecnost.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1306296/Stara_a_nova_media__participace_a_ceska_spolecnost.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
12,5 KB
Hash md5
dbb085dc8060f250ffc98aac3776403c
Uploaded/Created
Wed 15. 7. 2015 17:01
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 29. 11. 2022 01:28