Informační systém MU
MACKOVÁ, Alena and Jakub MACEK. Stará a nová média, participace a česká společnost (výzkumná zpráva). Brno: Masarykova univerzita, 2015. 8 pp.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Stará a nová média, participace a česká společnost (výzkumná zpráva)
Authors MACKOVÁ, Alena and Jakub MACEK.
Edition Brno, 8 pp. 2015.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Research report
Field of Study Literature, mass media, audio-visual activities
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Výzkumná zpráva
Organization unit Faculty of Social Studies
Changed by Changed by: doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D., učo 14931. Changed: 1/11/2015 20:39.
Abstract
Výzkumná zpráva shrnuje deskriptivní zjištění kvantitativního šetření toho, jak jsou českou společností užívána nová a stará média v rámci politické a veřejné participace. Sběr dat, který formou CAPI zajistila společnost Median, proběhl v říjnu a listopadu 2014 a zahrnul 1998 respondentů starších 18 let. Zpráva je publikována současně v české a anglické verzi.
Abstract (in English)
The report concludes descriptive findings of the 2014 survey in new and old media uses and civic and political engagement and participatory practices of the Czech society. The data from 1998 respondents was collected in October and December 2014 by Median; the collection employed quota sampling and computer-assisted personal interviewing. The report is published in English and Czech version.
Links
EE2.3.20.0184, research and development projectName: Vytvoření interdisciplinárního týmu v oblasti výzkumu internetu a nových médií
MUNI/A/0903/2013, internal MU codeName: Proměna veřejné a politické participace v kontextu měnících se mediálních technologií a praxí
Investor: Masaryk University, Grant Agency of Masaryk University, Category A
Displayed: 16/1/2019 09:19