ŠPAČKOVÁ, Michala. Výkladové otazníky spojené s uplatněním práva na protiplnění při prodlení s předložením účastnických cenných papírů. Obchodněprávní revue. 2015, roč. 2015, č. 5, s. 142-146. ISSN 1803-6554.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Výkladové otazníky spojené s uplatněním práva na protiplnění při prodlení s předložením účastnických cenných papírů
Název česky Výkladové otazníky spojené s uplatněním práva na protiplnění při prodlení s předložením účastnických cenných papírů
Název anglicky Share transfer delay and the minority shareholders right to recieve fair consideration - Interpretive questions
Autoři ŠPAČKOVÁ, Michala (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Obchodněprávní revue, 2015, 1803-6554.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14220/15:00083432
Organizační jednotka Právnická fakulta
Klíčová slova česky nucený přechod účastnických cenných papírů; hlavní akcionář; právo menšinových akcionářů na přiměřené protiplnění; prodlení s předložením účastnických cenných papírů
Klíčová slova anglicky corporate squeeze out procedure; majority shareholder; minority shareholders right to recieve fair compensation
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 8. 4. 2016 15:53.
Anotace
Při nuceném přechodu ostatních účastnických cenných papírů na osobu hlavního akcionáře dochází ke vzniku a zániku řady práv a povinností účastníků procesu vytěsnění. Z pohledu menšinových akcionářů lze za významný mezník označit okamžik zániku vlastnického práva k účastnickým cenným papírům a s ním spojený vznik povinnosti k jejich předložení společnosti. V nové právní úpravě přetrvaly výkladové otazníky spojené zejména s poměrně frekventovanou situací, kdy povinnost předložení účastnických cenných papírů není splněna včas a menšinový akcionář se dostane do prodlení. Cílem tohoto příspěvku je proto poukázat na možná úskalí při praktické aplikaci nové právní úpravy vytěsnění ve zkoumané oblasti.
Anotace anglicky
The shift of the proprietary rights of the minority shareholders represents a crucial moment of the corporate squeeze out procedure. According to the Czech legal rules, the minority shareholders are obliged to transfer the shares, in particular, to hand them over to the target company in a 30 days period. Frequently, the minority shareholders miss this time limit. This paper analyses legal interpretive problems connected with the specific situation of the share transfer delay and the minority shareholders right to receive a fair compensation.
VytisknoutZobrazeno: 25. 6. 2022 18:58