ŠPAČKOVÁ, Michala. Výkladové otazníky spojené s uplatněním práva na protiplnění při prodlení s předložením účastnických cenných papírů (Share transfer delay and the minority shareholders right to recieve fair consideration - Interpretive questions). Obchodněprávní revue. 2015, vol. 2015, No 5, p. 142-146. ISSN 1803-6554.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Výkladové otazníky spojené s uplatněním práva na protiplnění při prodlení s předložením účastnických cenných papírů
Name in Czech Výkladové otazníky spojené s uplatněním práva na protiplnění při prodlení s předložením účastnických cenných papírů
Name (in English) Share transfer delay and the minority shareholders right to recieve fair consideration - Interpretive questions
Authors ŠPAČKOVÁ, Michala (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Obchodněprávní revue, 2015, 1803-6554.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14220/15:00083432
Organization unit Faculty of Law
Keywords (in Czech) nucený přechod účastnických cenných papírů; hlavní akcionář; právo menšinových akcionářů na přiměřené protiplnění; prodlení s předložením účastnických cenných papírů
Keywords in English corporate squeeze out procedure; majority shareholder; minority shareholders right to recieve fair compensation
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 8. 4. 2016 15:53.
Abstract
Při nuceném přechodu ostatních účastnických cenných papírů na osobu hlavního akcionáře dochází ke vzniku a zániku řady práv a povinností účastníků procesu vytěsnění. Z pohledu menšinových akcionářů lze za významný mezník označit okamžik zániku vlastnického práva k účastnickým cenným papírům a s ním spojený vznik povinnosti k jejich předložení společnosti. V nové právní úpravě přetrvaly výkladové otazníky spojené zejména s poměrně frekventovanou situací, kdy povinnost předložení účastnických cenných papírů není splněna včas a menšinový akcionář se dostane do prodlení. Cílem tohoto příspěvku je proto poukázat na možná úskalí při praktické aplikaci nové právní úpravy vytěsnění ve zkoumané oblasti.
Abstract (in English)
The shift of the proprietary rights of the minority shareholders represents a crucial moment of the corporate squeeze out procedure. According to the Czech legal rules, the minority shareholders are obliged to transfer the shares, in particular, to hand them over to the target company in a 30 days period. Frequently, the minority shareholders miss this time limit. This paper analyses legal interpretive problems connected with the specific situation of the share transfer delay and the minority shareholders right to receive a fair compensation.
PrintDisplayed: 13. 8. 2022 01:54