ŠPAČKOVÁ, Michala. Právo akcionáře na tutéž informaci, která byla sdělena jinému akcionáři mimo valnou hromadu (A shareholder right of to the same information that was disclosed to to another by shareholders outside the the General Meeting). Obchodněprávní revue. 2015, vol. 7, 7-8, p. 205-214. ISSN 1803-6554.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Právo akcionáře na tutéž informaci, která byla sdělena jinému akcionáři mimo valnou hromadu
Name in Czech Právo akcionáře na tutéž informaci, která byla sdělena jinému akcionáři mimo valnou hromadu
Name (in English) A shareholder right of to the same information that was disclosed to to another by shareholders outside the the General Meeting
Authors ŠPAČKOVÁ, Michala (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Obchodněprávní revue, 2015, 1803-6554.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14220/15:00083433
Organization unit Faculty of Law
Keywords (in Czech) valná hromada; akcionáři; informace
Keywords in English general meeting; shareholder; informations
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 16. 3. 2016 12:06.
Abstract
V moderní společnosti takřka závislé na informačních a komunikačních technologiích je poptávka po aktuálních, úplných a spolehlivých údajích, informacích, statistikách, výkazech, datech apod. v podstatě neutuchající. Obecný význam informací je ještě umocněn ve světě kapitálových investic. Bez potřebných informací by rozhodování akcionářů v souvislosti s výkonem jejich akcionářských práv bylo pouze obtížně představitelné. Zvýšené úsilí ve prospěch rozšíření práv akcionářů na informace o dění ve společnosti je z tohoto pohledu logické a v podstatě nevyhnutelné.
Abstract (in English)
In modern society, almost dependent on information and communication technologies, the demand for current, complete and reliable data, information, statistics, statements, dates and etc. in essence unceasing. General importance of information is compounded by the in the world of capital investment. Without the necessary information, the decision of the shareholders rights in connection with the exercise of the shareholder rights was difficult to think. Increased efforts supports the extension of shareholders' rights at the information about the events in society in this regard is logical and a substantially inevitable.
PrintDisplayed: 13. 8. 2022 03:03