Informační systém MU
SEDLÁČKOVÁ, Jitka. Deaf learners reading in English as a foreign language: Investigating the possibilities of development. In 22nd International Congress on the Education of the Deaf. 2015.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Deaf learners reading in English as a foreign language: Investigating the possibilities of development
Název česky Čtení neslyšících studentů v angličtině jako cizím jazyce: Zkoumání možností rozvoje
Autoři SEDLÁČKOVÁ, Jitka (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 22nd International Congress on the Education of the Deaf, 2015.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Řecko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/15:00083439
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky neslyšící; angličtina jako cizí jazyk; čtení s porozuměním; čtenářské strategie
Klíčová slova anglicky deaf; English as a foreign language; reading comprehension; reading strategies
Změnil Změnila: Mgr. Jitka Sedláčková, Ph.D., učo 40134. Změněno: 1. 4. 2016 21:56.
Anotace
The paper presents partial results from a study dealing with reading skills development of deaf learners within the instruction of English as a Foreign Language (EFL). The research interconnects reading achievement of deaf as a long recognized challenge of deaf education with a topical issue of teaching foreign languages to the deaf. The aim is to study the reading process of deaf EFL learners when reading in English and investigate the impact of an explicit reading strategy instruction on the process as well as on learners' attitudes to reading. The research assumes a qualitative approach with multiple case studies of prelingually deaf university EFL learners. The findings obtained during a pilot study as well as the main research to date indicate great individual differences between learners. They seem to be in agreement with existing research of successful deaf readers.
Anotace česky
Příspěvek prezentuje částečné výsledky studie zaměřené na rozvoj čtenářských dovedností u neslyšících čtenářů ve výuce angličtiny jako cizího jazyka. Výzkum propojuje problematiku čtení, které je dlouho považováno za jednu z největších výzev ve vzdělávání neslyšících, s aktuálním tématem vyučování cizích jazyků u neslyšících. Cílem je sledovat čtenářský proces neslyšících studentů angličtiny a studovat vliv explicitní výuky čtenářských strategií na proces čtení u daných studentů a jejich postoje ke čtení. Jedná se o kvalitativní výzkum s designem mnohočetné případové studie zaměřené na prelinguálně neslyšící univerzitní studenty angličtiny jako cizího jazyka. Zjištění založené jednak na pilotní studií a hlavním výzkumu ukazují na velké individuální rozdíly mezi studenty. Zjištění odpovídají existujícímu výzkumu úspěšných neslyšících čtenářů.
Návaznosti
MUNI/A/1137/2014, interní kód MUNázev: Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům IV (Akronym: AKTEV IV)
Investor: Masarykova univerzita, Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům IV, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
Zobrazeno: 27. 11. 2022 06:45