Informační systém MU
SEDLÁČKOVÁ, Jitka. Deaf learners reading in English as a foreign language: Investigating the possibilities of development. In 22nd International Congress on the Education of the Deaf. 2015.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Deaf learners reading in English as a foreign language: Investigating the possibilities of development
Name in Czech Čtení neslyšících studentů v angličtině jako cizím jazyce: Zkoumání možností rozvoje
Authors SEDLÁČKOVÁ, Jitka (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 22nd International Congress on the Education of the Deaf, 2015.
Other information
Original language English
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Greece
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14410/15:00083439
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) neslyšící; angličtina jako cizí jazyk; čtení s porozuměním; čtenářské strategie
Keywords in English deaf; English as a foreign language; reading comprehension; reading strategies
Changed by Changed by: Mgr. Jitka Sedláčková, Ph.D., učo 40134. Changed: 1/4/2016 21:56.
Abstract
The paper presents partial results from a study dealing with reading skills development of deaf learners within the instruction of English as a Foreign Language (EFL). The research interconnects reading achievement of deaf as a long recognized challenge of deaf education with a topical issue of teaching foreign languages to the deaf. The aim is to study the reading process of deaf EFL learners when reading in English and investigate the impact of an explicit reading strategy instruction on the process as well as on learners' attitudes to reading. The research assumes a qualitative approach with multiple case studies of prelingually deaf university EFL learners. The findings obtained during a pilot study as well as the main research to date indicate great individual differences between learners. They seem to be in agreement with existing research of successful deaf readers.
Abstract (in Czech)
Příspěvek prezentuje částečné výsledky studie zaměřené na rozvoj čtenářských dovedností u neslyšících čtenářů ve výuce angličtiny jako cizího jazyka. Výzkum propojuje problematiku čtení, které je dlouho považováno za jednu z největších výzev ve vzdělávání neslyšících, s aktuálním tématem vyučování cizích jazyků u neslyšících. Cílem je sledovat čtenářský proces neslyšících studentů angličtiny a studovat vliv explicitní výuky čtenářských strategií na proces čtení u daných studentů a jejich postoje ke čtení. Jedná se o kvalitativní výzkum s designem mnohočetné případové studie zaměřené na prelinguálně neslyšící univerzitní studenty angličtiny jako cizího jazyka. Zjištění založené jednak na pilotní studií a hlavním výzkumu ukazují na velké individuální rozdíly mezi studenty. Zjištění odpovídají existujícímu výzkumu úspěšných neslyšících čtenářů.
Links
MUNI/A/1137/2014, interní kód MUName: Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům IV (Acronym: AKTEV IV)
Investor: Masaryk University, Category A
Displayed: 31/1/2023 18:02