HYNEK, Alois, Břetislav SVOZIL, Jakub TROJAN and Jan TRÁVNÍČEK. Theoretical and methodological reflection of a case study on the Deblínsko landscape project. Envigogika. Univerzita Karlova, 2015, vol. 10, No 1, p. 1-15. ISSN 1802-3061. doi:10.14712/18023061.477.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Theoretical and methodological reflection of a case study on the Deblínsko landscape project
Name in Czech Teoreticko-metodologická reflexe případové studie krajinného projektu Deblínsko
Authors HYNEK, Alois (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Břetislav SVOZIL (203 Czech Republic), Jakub TROJAN (203 Czech Republic) and Jan TRÁVNÍČEK (203 Czech Republic).
Edition Envigogika, Univerzita Karlova, 2015, 1802-3061.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Envigogika
RIV identification code RIV/00216224:14310/15:00083440
Organization unit Faculty of Science
Doi http://dx.doi.org/10.14712/18023061.477
Keywords (in Czech) základní škola; regionální univerzita; místní komunita; participativní akční výzkum; udržitelný rozvoj venkova
Keywords in English primary school; regional university; local community; participatory action research; rural sustainability
Tags AKR, rivok
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Andrea Mikešková, učo 137293. Changed: 13. 4. 2016 14:41.
Abstract
The case study is based primarily on long-standing collaboration of two public sector institutions: the MU in Brno and the Deblín Primary School and Kindergarten, with cooperation of experts in numerous other institutions. The MU in Brno and the Deblín Primary School and Kindergarten focus on research, teaching and, above all, practical applications of sustainability/security. The objective of the study is to revise the theoretical and methodological frameworks influencing approaches to teaching sustainability in primary education and, through it, to open a discussion of civic society topics and formation starting at the level of children/pupils/students. The vehicle for achieving the objective is a thorough critical view of the “Deblínsko landscape project”. The authors’ experience concerns development of dialogue between the world of science and its applications and needs of those on whom its consequences impact. They are collected as part of activities aimed primarily at intensive field and project teaching, which reflects the sustainability discourse in the primary, secondary and tertiary education practice and is also connected with establishment of international collaboration. The focus of the field work is based on the understanding of each of the institutions as regional education centres (Deblín Primary School and Kindergarten = community centre), focused on solving issues of sustainability, involving owners, users, decision-makers, shareholders and stakeholders within public territorial administration, represented by means of goals and measures of regional development schemes along with micro-regional development programmes and local action group (LAG) activities.
Abstract (in Czech)
Případová studie vychází primárně z mnohaleté spolupráce dvou institucí veřejného sektoru – MU Brno a ZŠ a MŠ Deblín, které se zaměřují na výzkum, výuku a především praktické aplikace trvalé udržitelnosti/bezpečnosti. Cílem studie bylo a je otevřít diskurz nad tématy, vytvářet občanskou společnost od úrovně dětí/žáků/studentů při schopnosti umět odhalit nedostatky uplatněním transdisciplinárního přístupu ve studiu krajinných ekosystémů. Naše zkušenosti směřují k rozvíjení dialogu mezi světem vědy a jejích aplikací s potřebami těch, na něž její důsledky dopadají. Děje se tak v rámci aktivit směřovaných především k intenzivní terénní a projektové výuce, včleněním do diskurzu trvalé udržitelnosti v praxi ZŠ, SŠ a VŠ s navázáním mezinárodní spolupráce. Zaměření terénní práce vychází z chápání jednotlivých pracovišť jako regionálních center vzdělanosti (ZŠ a MŠ Deblín = komunitní centrum), která se zaměřují především k řešení témat trvalé udržitelnosti zahrnujících vlastníky, uživatele, rozhodovatelé, podílníky a dotčené v rámci veřejné správy území reprezentované prostřednictvím cílů a opatření krajských programů regionálního rozvoje s programy rozvoje mikroregionů a činností místních akčních skupin (MAS).
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
477-2369-1-PB.pdf Licence Creative Commons  File version Trojan, J. 24. 7. 2015

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1306868/477-2369-1-PB.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1306868/477-2369-1-PB.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1306868/477-2369-1-PB.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1306868/477-2369-1-PB.pdf?info
Uploaded/Created
Fri 24. 7. 2015 15:15, RNDr. Jakub Trojan, MSc, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Ing. Andrea Mikešková, učo 137293
  • a concrete person RNDr. Jakub Trojan, MSc, Ph.D., učo 151236
  • a concrete person doc. RNDr. Alois Hynek, CSc., učo 166
  • a concrete person RNDr. Břetislav Svozil, Ph.D., učo 183133
  • a concrete person RNDr. Jan Trávníček, učo 99870
Attributes
 

477-2369-1-PB.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1306868/477-2369-1-PB.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1306868/477-2369-1-PB.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
347,8 KB
Hash md5
fd76cd2d3038ae53db3d4a28e714218f
Uploaded/Created
Fri 24. 7. 2015 15:15

477-2369-1-PB.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1306868/477-2369-1-PB.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1306868/477-2369-1-PB.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
38 KB
Hash md5
c17fa72928adb2bd9e3e6b2ec07c6174
Uploaded/Created
Sat 25. 7. 2015 12:50
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 26. 6. 2022 01:27