MACEK, Jakub and Alena MACKOVÁ. Old and New Media and Participation: Czech Republic in 2014. In Political Engagement and Digital Media Use in Central and Eastern Europe. 2015.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Old and New Media and Participation: Czech Republic in 2014
Authors MACEK, Jakub and Alena MACKOVÁ.
Edition Political Engagement and Digital Media Use in Central and Eastern Europe, 2015.
Other information
Original language English
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study Literature, mass media, audio-visual activities
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Social Studies
Changed by Changed by: doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D., učo 14931. Changed: 27/7/2015 11:44.
Abstract
The presentation delivers selected conclusions from 2014 survey (N=1998) into media-related practices and political engagement and participation of Czech society.
Links
EE2.3.20.0184, research and development projectName: Vytvoření interdisciplinárního týmu v oblasti výzkumu internetu a nových médií
GP13-15684P, research and development projectName: Nová a stará média v každodenním životě: mediální publika v čase proměny mediálních praxí
Investor: Czech Science Foundation, Postdoctoral projects
MUNI/A/0903/2013, internal MU codeName: Proměna veřejné a politické participace v kontextu měnících se mediálních technologií a praxí
Investor: Masaryk University, Grant Agency of Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 21/6/2021 13:36