ŠMÍDOVÁ, Iva, Eva ŠLESINGEROVÁ a Lenka SLEPIČKOVÁ. Games of Life: Czech Reproductive Biomedicine. Sociological Perspectives. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 164 s. ISBN 978-80-210-7734-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7734-2015.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Games of Life: Czech Reproductive Biomedicine. Sociological Perspectives
Název česky Hry se životem: česká reprodukční biomedicína. Sociologické perspektivy
Autoři ŠMÍDOVÁ, Iva (203 Česká republika, garant, domácí), Eva ŠLESINGEROVÁ (203 Česká republika, domácí) a Lenka SLEPIČKOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, 164 s. 2015.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50000 5. Social Sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
WWW Čítárna Munispace
Kód RIV RIV/00216224:14230/15:00080931
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
ISBN 978-80-210-7734-8
Doi http://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-7734-2015
Klíčová slova česky biomoc; biopolitika; reprodukční medicína; normalizace; hegemonie; medicínská profese; medikalizace; gender; zdraví/nemoc; porod; asistovaná reprodukce; manipulace s embryi
Klíčová slova anglicky biopower; biomedicine; reproductive medicine; normalization; hegemony; medical profession; medicalization; gender; health; illness; childbirth; assisted reproduction; embryo manipulation
Štítky gender relations, medical sociology, reproductive medicine, sociology
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Alena Raisová, učo 36962. Změněno: 11. 4. 2016 15:30.
Anotace
The Games of Life analyses current reproductive medicine in the Czech Republic. It targets biomedicine, as a concrete manifestation of modern society’s normalization of the Western approach to human health and illness by focusing on three specific fields: childbirth, assisted reproduction, and embryo manipulation. All three themes are approached with the concept of biopower as a form of governance and administration of modern populations (Foucault 1999). The objective of the book is to provide a critical sociological analysis of reproductive medicine, as one of the key poles in the current form of biopower (Rabinow, Rose 2003, 2006). The reason for our focus on this area is the relationship between reproductive medicine in the Czech Republic and technology, the commodification of health and illness, and the normative character of reproductive medicine with its consequences in the broader social context. The authors start by filling the gap in critical reflection and the lack of debate of these issues in the Czech professional context, and by understanding the mechanisms reproducing the hegemony of a biomedical approach to human reproduction beyond national borders. They do so in the Games of Life by providing specific fieldwork data from the Czech context. They focus their empirical analysis on the issues of everyday practice in reproductive medicine, such as establishing trust in the process, or on topics channelling and polarizing both professional and public discussions on transforming the practices of Czech hospital birth, or the debate on the status of the embryo as a bio-object. These particular issues have been studied to answer the research questions: How are the borders between normality/legitimacy in the definitions of health and illness negotiated in reproductive medicine? ... The book analytically situates Czech reproductive biomedicine within a broader critical approach to biosociality manifested in profound changes in contemporary societies.
Anotace česky
Kniha Hry se životem se zabývá současnou reprodukční medicínou v České republice. Vychází přitom z analýzy instituce biomedicíny jako konkrétního projevu normalizace moderní společnosti v rámci současného přístupu ke zdraví a nemoci. Zaměřuje se na tři specifické oblasti reprodukční medicíny: porody, asistovanou reprodukci a manipulaci s DNA a embryi. Všechna tato tři témata jsou rámována konceptem biomoci/biopolitiky jako specifické formy vlády a administrace moderních populací (Foucault 1999). Primárním cílem této knihy je sociologická analýza reprodukční medicíny jako jedné ze současných podob právě tohoto typu moci – biomoci (Rabinow, Rose 2003, 2006). Dalším cílem je kritická reflexe širších sociálních procesů souvisejících se vznikem a fungováním tzv. biosociality, podoby společností, kde se tzv. příroda stává předmětem kulturního vytváření a tzv. kultura se stává přirozenou (Rabinow 1996). Text nabízí také sociologickou analýzu vztahu mezi českou reprodukční medicínou a technologizací, komodifikací zdraví a nemoci a normativním charakterem reprodukční medicíny. Autorky knihy chtějí zaplnit mezeru v kritické reflexi těchto témat v českém kontextu a otevřít o nich debatu. Prostřednictvím analýzy dat z českého prostředí chtějí přispět k porozumění mechanismům, které reprodukují hegemonii biomedicínského přístupu k reprodukci, a to i mimo hranice ČR. Zaměřují se na témata každodenní praxe reprodukční medicíny, jako je ustavování důvěry, nebo na témata, která významně polarizují odbornou i veřejnou diskusi, jako je transformace českého porodnictví, nebo v ní zatím zcela absentují, jako je debata o statusu embrya. Cílem dílčích studií i konceptuálních textů je snaha odpovědět na obecnější otázky: Jak jsou udržovány hranice mezi normalitou/legitimitou a abnormalitou/nelegitimitou v rámci tří konkrétních polí reprodukční medicíny? Jakým způsobem je ustavována důvěra v systém moderní reprodukční medicíny? A jak do tohoto procesu vstupují kategorie genderu, statusu, etnicity?
Návaznosti
GAP404/11/0621, projekt VaVNázev: Porody, asistovaná reprodukce a zacházení s embryi. Sociologická analýza současné reprodukční medicíny v ČR.
Investor: Grantová agentura ČR, Porody, asistovaná reprodukce a zacházení s embryi. Sociologická analýza současné reprodukční medicíny v ČR.
VytisknoutZobrazeno: 25. 6. 2022 18:24