PRŮCHA, Jan. Přehled pedagogiky : úvod do studia oboru. 4., aktualizované vydání. Praha: Portál, 2015. 270 stran. ISBN 9788026208723.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Přehled pedagogiky : úvod do studia oboru
Authors PRŮCHA, Jan.
Edition 4., aktualizované vydání. Praha, 270 stran, 2015.
Publisher Portál
Other information
ISBN 9788026208723
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 2/8/2021 06:03.
PrintDisplayed: 7/7/2022 01:04