ŠEVČÍKOVÁ, Sabina, Lenka BEŠŠE, Lenka SEDLAŘÍKOVÁ, Veronika KUBACZKOVÁ, M. ALMÁŠI, Monika STANKOVÁ, Lenka RADOVÁ, M. PENKA, Z. ADAM, L. POUR, M. KREJČÍ a Roman HÁJEK. Cirkulující sérová miR-130a jako marker extramedulárního relapsu mnohočetného myelomu. In XXIX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2015. ISBN 978-80-244-4697-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Cirkulující sérová miR-130a jako marker extramedulárního relapsu mnohočetného myelomu
Název anglicky Circulating serum miR-130a as a marker of extramedullary relapse of multiple myeloma
Autoři ŠEVČÍKOVÁ, Sabina (203 Česká republika, garant, domácí), Lenka BEŠŠE (203 Česká republika, domácí), Lenka SEDLAŘÍKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Veronika KUBACZKOVÁ (203 Česká republika, domácí), M. ALMÁŠI (203 Česká republika), Monika STANKOVÁ (703 Slovensko, domácí), Lenka RADOVÁ (203 Česká republika, domácí), M. PENKA (203 Česká republika), Z. ADAM (203 Česká republika), L. POUR (203 Česká republika), M. KREJČÍ (203 Česká republika) a Roman HÁJEK (203 Česká republika, domácí).
Vydání XXIX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, 2015.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Konferenční abstrakt
Obor 30200 3.2 Clinical medicine
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14110/15:00083506
Organizační jednotka Lékařská fakulta
ISBN 978-80-244-4697-4
Klíčová slova anglicky extramedullary relapse; multiple myeloma; circulating microRNA; serum miR-130a
Štítky EL OK, podil
Změnil Změnila: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Změněno: 5. 8. 2015 10:06.
Anotace
Mnohočetný myelom (MM) je krevní nádorové onemocnění především pacientů starších 65 let. S příchodem nových léků, jako jsou inhibitory proteazomu a imunomodulační léky, došlo k výrazné změně v přežití pacientů. Na druhou stranu se však zásadně zvyšuje výskyt extramedulárního relapsu (EM) těchto pacientů, který má velmi špatnou prognózu. EM relaps je způsoben mutacemi v myelomových buňkách, které umožňují přežití buněk mimo kostní dřeň. mikroRNA (miRNA) jsou krátké nekódující jednořetězcové molekuly RNA, které jsou velice stabilní a snadno detekovatelné. Nacházejí se i v tělních tekutinách, jako např v séru, plazmě, moči aj. Cíl: Zjistit, zda cirkulující sérové miRNA mohou sloužit jako marker EM u pacientů s MM.
Anotace anglicky
Introduction: Multiple myeloma (MM) is a blood cancer patients, especially older than 65 years. With the advent of new drugs such as proteasome inhibitors and immunomodulatory drugs, there has been a significant change in patient survival. On the other hand, however, significantly increases the incidence of extramedullary relapse (EM) of these patients, which has a very poor prognosis. EM relapse is caused by mutations in myeloma cells that allow survival of cells outside the bone marrow. microRNAs (miRNAs) are small non-coding single stranded RNA molecules that are very stable and readily detectable. They are located in body fluids such as serum, plasma, urine and others. Aim: To determine whether circulating serum miRNAs can serve as a marker EM in patients with MM.
VytisknoutZobrazeno: 16. 8. 2022 05:57