ŠEVČÍKOVÁ, Sabina, Lenka BEŠŠE, Lenka SEDLAŘÍKOVÁ, Veronika KUBACZKOVÁ, M. ALMÁŠI, Monika STANKOVÁ, Lenka RADOVÁ, M. PENKA, Z. ADAM, L. POUR, M. KREJČÍ and Roman HÁJEK. Cirkulující sérová miR-130a jako marker extramedulárního relapsu mnohočetného myelomu (Circulating serum miR-130a as a marker of extramedullary relapse of multiple myeloma). In XXIX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2015. ISBN 978-80-244-4697-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Cirkulující sérová miR-130a jako marker extramedulárního relapsu mnohočetného myelomu
Name (in English) Circulating serum miR-130a as a marker of extramedullary relapse of multiple myeloma
Authors ŠEVČÍKOVÁ, Sabina (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Lenka BEŠŠE (203 Czech Republic, belonging to the institution), Lenka SEDLAŘÍKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Veronika KUBACZKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), M. ALMÁŠI (203 Czech Republic), Monika STANKOVÁ (703 Slovakia, belonging to the institution), Lenka RADOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), M. PENKA (203 Czech Republic), Z. ADAM (203 Czech Republic), L. POUR (203 Czech Republic), M. KREJČÍ (203 Czech Republic) and Roman HÁJEK (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition XXIX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, 2015.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Conference abstract
Field of Study 30200 3.2 Clinical medicine
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14110/15:00083506
Organization unit Faculty of Medicine
ISBN 978-80-244-4697-4
Keywords in English extramedullary relapse; multiple myeloma; circulating microRNA; serum miR-130a
Tags EL OK, podil
Changed by Changed by: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Changed: 5. 8. 2015 10:06.
Abstract
Mnohočetný myelom (MM) je krevní nádorové onemocnění především pacientů starších 65 let. S příchodem nových léků, jako jsou inhibitory proteazomu a imunomodulační léky, došlo k výrazné změně v přežití pacientů. Na druhou stranu se však zásadně zvyšuje výskyt extramedulárního relapsu (EM) těchto pacientů, který má velmi špatnou prognózu. EM relaps je způsoben mutacemi v myelomových buňkách, které umožňují přežití buněk mimo kostní dřeň. mikroRNA (miRNA) jsou krátké nekódující jednořetězcové molekuly RNA, které jsou velice stabilní a snadno detekovatelné. Nacházejí se i v tělních tekutinách, jako např v séru, plazmě, moči aj. Cíl: Zjistit, zda cirkulující sérové miRNA mohou sloužit jako marker EM u pacientů s MM.
Abstract (in English)
Introduction: Multiple myeloma (MM) is a blood cancer patients, especially older than 65 years. With the advent of new drugs such as proteasome inhibitors and immunomodulatory drugs, there has been a significant change in patient survival. On the other hand, however, significantly increases the incidence of extramedullary relapse (EM) of these patients, which has a very poor prognosis. EM relapse is caused by mutations in myeloma cells that allow survival of cells outside the bone marrow. microRNAs (miRNAs) are small non-coding single stranded RNA molecules that are very stable and readily detectable. They are located in body fluids such as serum, plasma, urine and others. Aim: To determine whether circulating serum miRNAs can serve as a marker EM in patients with MM.
PrintDisplayed: 20. 5. 2022 22:57