SEDLAŘÍKOVÁ, Lenka, Lenka BEŠŠE, Veronika KUBACZKOVÁ, Soňa NOVOSADOVÁ, M. ALMÁŠI, Renata BEZDĚKOVÁ, Monika STANKOVÁ, Lenka RADOVÁ, M. PENKA, Z. ADAM, L. POUR, M. KREJČÍ, Roman HÁJEK a Sabina ŠEVČÍKOVÁ. Cirkulující mikroRNA v moči u mnohočetného myelomu. In XXIX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2015. ISBN 978-80-244-4697-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Cirkulující mikroRNA v moči u mnohočetného myelomu
Název anglicky Circulating microRNA from urine in multiple myeloma
Autoři SEDLAŘÍKOVÁ, Lenka (203 Česká republika, domácí), Lenka BEŠŠE (203 Česká republika, domácí), Veronika KUBACZKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Soňa NOVOSADOVÁ (203 Česká republika, domácí), M. ALMÁŠI (203 Česká republika), Renata BEZDĚKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Monika STANKOVÁ (703 Slovensko, domácí), Lenka RADOVÁ (203 Česká republika, domácí), M. PENKA (203 Česká republika), Z. ADAM (203 Česká republika), L. POUR (203 Česká republika), M. KREJČÍ (203 Česká republika), Roman HÁJEK (203 Česká republika, domácí) a Sabina ŠEVČÍKOVÁ (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání XXIX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, 2015.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Konferenční abstrakt
Obor 30200 3.2 Clinical medicine
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14110/15:00083508
Organizační jednotka Lékařská fakulta
ISBN 978-80-244-4697-4
Klíčová slova anglicky circulating miRNA; urine; multiple myeloma; real time qPCR; Expression profiling
Štítky EL OK, podil
Změnil Změnila: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Změněno: 5. 8. 2015 09:56.
Anotace
Úvod: MikroRNA (miRNA) jsou krátké jednořetězcové RNA a významné regulátory genové exprese. Dřivě již bylo prokázáno, že se účastní také patogeneze mnohočetného myelomu (MM). V současnosti se pozornost kliniků i vědeckých pracovníků zaměřuje především na cirkulující miRNA, které je možné detekovat v různých tělních tekutinách jako např. sérum, plasma či moč. Cirkulující miRNA v moči jsou velice stabilní a díky kvantifikovatelnosti mají také potenciál stát se volně dostupným neinvazivním biomarkerem tohoto onemocnění. MM je systémové onemocnění, které postihuje i celou řadu dalších orgánů, jako jsou např. ledviny. Je tedy možné, že cirkulující miRNA identifikované v moči pacientů mohou korelovat s onemocněním. Cíl: Cílem studie bylo identifikovat miRNA, které cirkulují v moči, a které by byly schopné odlišit pacienty s MM od zdravých dárců (ZD).
Anotace anglicky
Introduction: MicroRNAs (miRNAs) are small single stranded RNA and important regulators of gene expression. The former has been demonstrated that also participate pathogenesis of multiple myeloma (MM). Currently, attention of clinicians and researchers focuses on circulating miRNA, which can be detected in various body fluids as e.g. serum, plasma or urine. Circulating miRNA in urine are very stable, thanks to quantification also has the potential to become freely available non-invasive biomarker of the disease. MM is a systemic disease that affects a many other organs, such as the kidneys. It is therefore possible that circulating miRNAs identified in the urine of patients may correlate with disease. Aim: The aim of this study was to identify miRNAs that circulate in the urine, and that would be able to distinguish patients with MM from healthy donors (HD).
VytisknoutZobrazeno: 4. 10. 2022 18:20