FRYŠTÁK, Marek. Pachová stopa jako důkaz v trestním řízení (Scent identification method as an evidence in criminal proceedings). Kriminalistika : čtvrtletník pro kriminalistickou teorii a praxi. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2015, vol. 48, No 3, p. 200-208. ISSN 1210-9150.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Pachová stopa jako důkaz v trestním řízení
Name in Czech Pachová stopa jako důkaz v trestním řízení
Name (in English) Scent identification method as an evidence in criminal proceedings
Authors FRYŠTÁK, Marek (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Kriminalistika : čtvrtletník pro kriminalistickou teorii a praxi, Praha, Ministerstvo vnitra ČR, 2015, 1210-9150.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50501 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Repozitář MU
RIV identification code RIV/00216224:14220/15:00083555
Organization unit Faculty of Law
Keywords (in Czech) kriminalistika; kriminalistické metody; pachová identifikace; ústavní soud
Keywords in English criminalistics; criminalistics methods; scent identification; constitutional court
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 23. 7. 2020 11:17.
Abstract
Dokazování jako procesní činnost velmi úzce souvisí s kriminalistikou. Trestní řád neupravuje používání všech kriminalistických metod ani nestanoví postup při uplatňování taktických postupů a technických prostředků, které se používají v kriminalistice. Metodou, která v praxi dlouhodobě vyvolává řadu diskusí, je použití metody pachové identifikace / pachové stopy jako důkazu v trestním řízení. Na podkladě rozhodovací činnosti Ústavního soudu se autor bude snažit najít odpověď na to, zda je tuto metodu možno použít v trestním řízení jako důkaz, či nikoliv a jakou má metoda pochod stopy v té souvislosti relevanci, jelikož v odborné literatuře se v souvislosti s pachovou stopou a jejím posuzováním jako důkazu objevují různé a často velmi protichůdné názory.
Abstract (in English)
Evidence as a procedural activity has a close connection to criminalistics. Code of Criminal Procedure does not stipulate usage of all criminalistics methods nor determines the procedure during exercise of tactical procedures and technical instruments that are used in criminalistics. Act of authorities active in criminal proceedings that causes a lot of disputes in practice for certain period of time is the usage of scent identification method/ scent identification as evidence in criminal proceedings. The decision making practice of Constitutional Court will be concerned as a basis to answer questions concerned to try figure out if the scent identification as evidence in criminal proceedings is admissible or not and what is its’ relevance (which is the most questioned aspect according to literature).
Links
MUNI/A/1264/2014, interní kód MUName: Možnosti adjustace trestního řízení specifické kriminalitě (Acronym: Adjustace trestního řízení)
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 27. 3. 2023 20:12