MAREČKOVÁ, Elena and Hana REICHOVÁ. Úvod do lékařské terminologie: základy latiny s přihlédnutím k řečtině. 1. dotisk 6. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 187 pp. ISBN 978-80-210-5576-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Úvod do lékařské terminologie: základy latiny s přihlédnutím k řečtině
Authors MAREČKOVÁ, Elena and Hana REICHOVÁ.
Edition 1. dotisk 6. vyd. Brno, 187 pp. 2013.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Textbook
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Medicine
ISBN 978-80-210-5576-6
Tags Munipress
Changed by Changed by: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Changed: 17/8/2015 08:18.
Abstract
Učební texty pro posluchače lékařství a zdravotnických věd uvádějí do latinské, popř. řeckolatinské terminologie daných oborů v magisterském i bakalářském studijním programu. Cílem příručky je poskytnout jazykový základ pro náležité porozumění odborným termínům, jakož i pro jejich formálně a věcně korektní používání. Mluvnický výklad se omezuje na elementární jevy bezprostředně navazující na potřeby medicínské terminologie, repertoár lexikálních jednotek je orientován na anatomii, vybrané klinické disciplíny a recepturní latinu.
Abstract (in English)
Learning materials for students of General Medicine, Dentistry, and other medical programs serve as an introduction to Latin and Greek terminology used in the fields concerned. The aim of the textbook is to provide linguistic background to understanding medical nomenclature and its proper usage. The grammar contained is limited to elementary rules that are closely linked with the principles of medical terminology. The selection of lexical items focuses on anatomy, several clinical disciplines, and Latin prescription terms.
PrintDisplayed: 10/5/2021 02:14