ČEP, David. Vybrané aspekty základních zásad trestního řízení v rámci řízení přípravného (Chosen aspects of general principles of criminal proceedings in preparatory proceedings). In Kalvodová, Věra, Hrušová, Milana a kol. Dokazování v trestním řízení - právní, kriminologické a kriminalistické aspekty. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2015. p. 79-89. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity ; svazek č. 539. ISBN 978-80-210-8072-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vybrané aspekty základních zásad trestního řízení v rámci řízení přípravného
Name in Czech Vybrané aspekty základních zásad trestního řízení v rámci řízení přípravného
Name (in English) Chosen aspects of general principles of criminal proceedings in preparatory proceedings
Authors ČEP, David (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Brno, Dokazování v trestním řízení - právní, kriminologické a kriminalistické aspekty, p. 79-89, 11 pp. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity ; svazek č. 539, 2015.
Publisher Masarykova univerzita, Právnická fakulta
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14220/15:00083590
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-210-8072-0
Keywords (in Czech) základní zásady; přípravné řízení; dokazování; zásada presumpce neviny; zásada vyhledávací; zásada zjištění skutkového stavu bez důvodných pochybností
Keywords in English Fundamental principles; Preparatory proceedings; Evidence; Principle of Presumption of Innocence; Principle of Seeking and Performing Evidence; Principle of "Material Truth"
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 18/3/2016 14:38.
Abstract
V rámci základních zásad trestního řízení je tradičně vymezována specifická skupina základních zásad spojených s dokazováním. Tyto samozřejmě nacházejí své uplatnění také v řízení přípravném. Autor se v dané kapitole zaměřuje na dopady těchto zásad na činnost orgánů činných v trestním řízení, specifika a zvláštnosti jejich aplikace v tomto stadiu trestního řízení až případné otevřené výjimky z jejich uplatnění.
Abstract (in English)
Within the principles of criminal proceedings there is a specific group of principles that are traditionally associated with evidence. These principles apply in preparatory proceedings as well. In this chapter the author deals with impacts of these principles on actions of bodies responsible for penal proceedings, specifics of their application during this stage of criminal proceedings and possible excep-tions from application of these principles.
Links
MUNI/A/1390/2014, interní kód MUName: Publikace vědeckých monografií III (Acronym: PVM III)
Investor: Masaryk University, Category A
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Kalvodova_Dokazovani.pdf   File version Georgala, P. 7/3/2016

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1308760/Kalvodova_Dokazovani.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1308760/Kalvodova_Dokazovani.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1308760/Kalvodova_Dokazovani.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1308760/Kalvodova_Dokazovani.pdf?info
Uploaded/Created
Mon 7/3/2016 10:40, Mgr. Petra Georgala

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
  • a concrete person Mgr. Petra Georgala, učo 32967
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Petra Georgala, učo 32967
Attributes
 

Kalvodova_Dokazovani.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1308760/Kalvodova_Dokazovani.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1308760/Kalvodova_Dokazovani.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
3,7 MB
Hash md5
8f0408b917bbb44639b70a2f15a1e3c0
Uploaded/Created
Mon 7/3/2016 10:40

Kalvodova_Dokazovani.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1308760/Kalvodova_Dokazovani.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1308760/Kalvodova_Dokazovani.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
1,2 MB
Hash md5
18c6721ac789390cb35925d666a03b99
Uploaded/Created
Mon 7/3/2016 10:42
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 27/3/2023 03:17