RONOVSKÁ, Kateřina a Petr LAVICKÝ. New Czech Foundation Law: A return to European roots? In Weitemeyer, B. - Hüttemann, R. - Rawert, P. - Schmidt, K. Non Profit Law Yearbook 2014/2015. Hamburg: Bucerius Law School Press, 2015. s. 157-170. Schriftenreiihe des Instituts für Stiftungsrecht und das Recht der Non-Profit-Organisationen. ISBN 978-3-86381-073-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název New Czech Foundation Law: A return to European roots?
Název česky Nové nadační právo: návrat k evropským kořenům?
Autoři RONOVSKÁ, Kateřina (203 Česká republika, garant, domácí) a Petr LAVICKÝ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Hamburg, Non Profit Law Yearbook 2014/2015, od s. 157-170, 14 s. Schriftenreiihe des Instituts für Stiftungsrecht und das Recht der Non-Profit-Organisationen, 2015.
Nakladatel Bucerius Law School Press
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Německo
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14220/15:00083607
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-3-86381-073-3
Klíčová slova česky nadační fond; nadační právo; rekodifikace soukromého práva; občanský zákoník
Klíčová slova anglicky foundation fund; foundation law; recodification of private law; new Czech Civil Code
Štítky rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 3. 3. 2016 12:08.
Anotace
The Chapter is focused on the new Czech foundation law. It seeks an answer to question, if the new regulation is a real "return to the European roots" of foundation law.
Anotace česky
Kapitola je věnována koncepci nového českého nadačního práva, po rekodifikaci soukromého práva. Hledá odpověď na otázku, zda je skutečně návratem k evropským kořenům.
VytisknoutZobrazeno: 26. 6. 2022 00:22