PIROŽEK, Petr and Lenka KOMÁRKOVÁ. The representation of expatriates in the corporate governance of subsidiaries of multinational companies: A study from the czech republic. Management. Split: University of Split - Faculty of Economics, 2015, vol. 20, 1/2015, p. 23 - 37. ISSN 1331-0194.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name The representation of expatriates in the corporate governance of subsidiaries of multinational companies: A study from the czech republic
Name in Czech Zastoupení expatriantů při Corporate Governance poboček nadnárodních společností - studie z ČR
Authors PIROŽEK, Petr (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Lenka KOMÁRKOVÁ (203 Czech Republic).
Edition Management, Split, University of Split - Faculty of Economics, 2015, 1331-0194.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50600 5.6 Political science
Country of publisher Croatia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW www stránky článku v časopisu
RIV identification code RIV/00216224:14560/15:00080969
Organization unit Faculty of Economics and Administration
Keywords (in Czech) expatrianti správa a řízení společností nadnárodní společnosti
Keywords in English expatriates corporate governance multinational companies
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D., učo 102532. Changed: 25. 8. 2015 10:46.
Abstract
The issue of the representation of expatriates in the corporate governance of subsidiaries of multinational companies is currently a much debated and yet relatively under-researched topic within the academic community. In connection with the transformation of the economy which has taken place and the activity of multinational companies in CEE countries, there have been discussions about the effect of expatriates on the output and efficiency of the corporate governance of subsidiaries. The main aim of the research carried out was to describe and analyze the representation of expatriates in the exercise of corporate governance in subsidiaries of multinational companies operating in the Czech Republic (CR). The objective of the research was to survey the representation of expatriates in MNC subsidiaries with respect to various characteristics of the subsidiary such as the country where its head office is located (country of headquarters), the size of the subsidiary and the legal form. Using statistical analysis of dependencies, a different representation of expatriates in relation to the legal form of the MNC subsidiary was demonstrated. The size of the subsidiary, measured by the number of employees, also plays a role here. The presence of an expatriate was not demonstrated to have an effect on the financial performance of an MNC subsidiary
Abstract (in Czech)
Problematika zastoupení expatriantů v corporate governance poboček nadnárodních společností je v současné době diskutovaným nicméně nepříliš prozkoumaným tématem v rámci akademické obce. V souvislosti s proběhlou transformací hospodářství a působením nadnárodních společností v zemích CEE se diskutuje vliv expatriantů na výkon a efektivitu Corporate governance poboček. Hlavním cílem provedeného výzkumu bylo popsat a analyzovat zastoupení expatriantů při výkonu corporate governance v pobočkách nadnárodních společností působících v České republice. V roce 2011 bylo provedeno empirického šetření zastoupení expatriantů ve statutárních orgánech poboček nadnárodních společností v České republice. Výběrový soubor, na kterém byla problematika corporate governance zkoumána, obsahoval 332 poboček nadnárodních společností z nejvýznamnějších odvětví hospodářství České republiky. Předmětem výzkumu bylo mapování zastoupení expatriantů v pobočkách MNC vzhledem k různým charakteristikám pobočky jako je země centrály, velikost pobočky či právní forma. Součástí příspěvku je i podrobnější analýza, na kterých pozicích správních a exekutivních orgánů v pobočce MNC expatrianti působí. Dále byl zkoumán dopad působení expatrianta v pobočce na její finanční výkonnost. Pomocí statistické analýzy závislostí bylo prokázáno odlišné zastoupení expatriantů vzhledem k právní formě pobočky MNC. Hraje zde roli i velikost pobočky měřená počtem zaměstnanců. Vliv působení expatrianta na finanční výkonnost pobočky MNC se neprokázal.
Links
GAP403/12/1557, research and development projectName: Přístupy k identifikaci faktorů výkonnosti podniků s důrazem na metody výběru příznaků ve statistickém rozpoznávání.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
pdf_verze_Pirozek_Komarkova.pdf Licence Creative Commons  File version Pirožek, P. 25. 8. 2015

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1309105/pdf_verze_Pirozek_Komarkova.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1309105/pdf_verze_Pirozek_Komarkova.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1309105/pdf_verze_Pirozek_Komarkova.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1309105/pdf_verze_Pirozek_Komarkova.pdf?info
Uploaded/Created
Tue 25. 8. 2015 10:44, doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D., učo 102532
Attributes
 

pdf_verze_Pirozek_Komarkova.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1309105/pdf_verze_Pirozek_Komarkova.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1309105/pdf_verze_Pirozek_Komarkova.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
393,2 KB
Hash md5
9a4305bd6d3020e76bbcbf7450c8a9f8
Uploaded/Created
Tue 25. 8. 2015 10:44

pdf_verze_Pirozek_Komarkova.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1309105/pdf_verze_Pirozek_Komarkova.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1309105/pdf_verze_Pirozek_Komarkova.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
35,9 KB
Hash md5
c69dcdf8facea4a313e0da65c37d46f8
Uploaded/Created
Tue 25. 8. 2015 10:46
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 13. 8. 2022 03:08