LAZAROVÁ, Bohumíra, Milan POL, Jana POLÁCHOVÁ VAŠŤATKOVÁ, Václav TROJAN a Tomáš BOUDA. Working with data : Both an opportunity and challenge for school leaders. The New Educational Review, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015, roč. 40, č. 2, s. 81-93. ISSN 1732-6729. doi:10.15804/tner.2015.40.2.07.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Working with data : Both an opportunity and challenge for school leaders
Název česky Práce s daty : příležitost a zároveň výzva pro vedoucí pracovníky škol
Autoři LAZAROVÁ, Bohumíra (203 Česká republika, garant, domácí), Milan POL (203 Česká republika, domácí), Jana POLÁCHOVÁ VAŠŤATKOVÁ (203 Česká republika), Václav TROJAN (203 Česká republika) a Tomáš BOUDA (203 Česká republika).
Vydání The New Educational Review, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015, 1732-6729.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Polsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 0.149 v roce 2012
Kód RIV RIV/00216224:14210/15:00083631
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.15804/tner.2015.40.2.07
Klíčová slova česky práce s daty; vedoucí pracovníci škol; akontabilita; řízení školy; rozvoj školy
Klíčová slova anglicky working with data; school leaders; accountability; school leadership; school development
Štítky rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Marie Skřivanová, učo 262124. Změněno: 22. 5. 2017 14:33.
Anotace
The article analyses the concept of data, presents various purposes of working with data in schools and deals with the readiness of people at school to work with data. In the final part the article summarizes selected results of a pilot survey carried out in Czech schools and abroad, focused on finding out how and with what data schools work, which attitudes school leaders adopt towards this activity, how those respondents evaluate their own readiness for work with data and which needs they express in this respect.
Anotace česky
Příspěvek sleduje problematiku práce s daty ve školách. Jsou představeny různé účely této práce a pozornost je věnována i související připravenosti pedagogů. V závěru příspěvku jsou shrnuty vybrané výsledky pilotního šetření zaměřeného na zjištění, jak a s kterými daty se ve školách pracuje, jak respondenti hodnotí svou vlastní připravenost pro práci s daty a jaké vzdělávací nebo i jiné potřeby mají v tomto směru. Šetření realizované v České republice i v zahraničí se věnuje i identifikaci postojů vedoucích pracovníků škol k práci s daty.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
article.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Lazarová, B. 26. 8. 2015

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D., učo 2201
  • osoba Mgr. Marie Skřivanová, učo 262124
  • osoba prof. PhDr. Milan Pol, CSc., učo 75
  • osoba doc. Mgr. Jana Poláchová Vašťatková, Ph.D., učo 84910
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 1. 12. 2020 04:38