ŠALAMOUNOVÁ, Zuzana. Když se algoritmy stanou pojistným mechanismem (When algorithms become a safeguard mechanism). Český jazyk a literatura. Praha: SPN-pedagogické nakladatelství, 2015, vol. 65, No 1, p. 31-38. ISSN 0009-0786.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Když se algoritmy stanou pojistným mechanismem
Name (in English) When algorithms become a safeguard mechanism
Authors ŠALAMOUNOVÁ, Zuzana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Český jazyk a literatura, Praha, SPN-pedagogické nakladatelství, 2015, 0009-0786.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/15:00081000
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) algoritmy; didaktika českého jazyka; syntax
Keywords in English algoriths; didactics of the Czech language; syntax
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. et Mgr. Bc. Zuzana Šalamounová, Ph.D., učo 109084. Changed: 30. 3. 2016 23:35.
Abstract
Předložený článek popisuje, jakým způsobem probíhá práce s algoritmy ve výuce českého jazyka na druhém stupni základních škol, a to na příkladu syntaktického učiva. Na základě kvalitativního výzkumného šetření dochází k závěru, že učitelé algoritmy zpravidla redukují do podoby tzv. pojistného mechanismu, který však trpí několika deficity – žákovským neporozuměním smyslu pojistky, upozaděním sémantiky učiva, a v důsledku také bezúčelností učiva.
Abstract (in English)
The study examines how teachers and students in the syntactic lessons at lower secondary schools work with algorithms. The study is based on the qualitative research. It comes to conclusion that algorithms are usually reduced to the so called safeguard mechanism with some deficits such as students' misunderstanding.
Links
GA13-23578S, research and development projectName: Učitel a žáci v dialogickém vyučování
Investor: Czech Science Foundation, Teacher and pupils in dialogic teaching
PrintDisplayed: 9. 2. 2023 07:55