OPLATEK, Stanislav. Příspěvek k rozšíření jurodivosti na Rusi (Contribution to the distribution of the holy fools phenomenon over the Rus). In Pospíšil, Ivo; Zelenka, Miloš; Zelenková, Anna. Aktuální problémy současné slavistiky : (jazyk - kultura - literatura - politika). Brno: Galium, 2015. p. 431-445. ISBN 978-80-905336-5-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Příspěvek k rozšíření jurodivosti na Rusi
Name (in English) Contribution to the distribution of the holy fools phenomenon over the Rus
Authors OPLATEK, Stanislav (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Brno, Aktuální problémy současné slavistiky : (jazyk - kultura - literatura - politika), p. 431-445, 15 pp. 2015.
Publisher Galium
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 60101 History
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14210/15:00083739
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-905336-5-3
Keywords (in Czech) jurod; jurodství; kanonizace; rozšíření; Moskevská Rus; GIS
Keywords in English yurod; holly fool; canonisation; distribution; expansion; Moscovian Rus; GIS
Tags RIV - zkontrolováno, rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Changed: 11. 3. 2016 09:56.
Abstract
Příspěvek se zabývá otázkou, zda existuje korelační vztah mezi geografickou a časovou rovinou rozšíření fenoménu jurodivosti v ruském kulturním prostředí. Problematiku analyzujeme ze tří hledisek – chronologického (doba života světce), kanonického (období kanonizace světce) a geografického (komparace geografického rozšíření fenoménu s oběma výše uvedenými aspekty). Nepřímo se pomocí získaných výsledků z analýzy snažíme odpovědět, nebo alespoň dílčím způsobem přispět k odpovědi na otázku, proč je jurodství v evropském kontextu jevem nikoliv běloruským či ukrajinským, ale čistě ruským v úzkém geografickém smyslu tohoto pojmu.
Abstract (in English)
The contribution deals with problem, whether there is a correlation between the geographical and temporal distribution of the socio-cultural and religious phenomenon of holy fools (so called yurods). Two temporal aspects are analysed – period of life of the holy fools and period of canonisation of holy fools. These temporal aspects, the latter in particular, seem to correlate with political and cultural expansion of medieval Moscowian Rus. This paper also contributes to the question puzzle, why the "holy fools phenomenon" is spread predominantly over the territory of Russian Federation, esp. its European part.
Links
MUNI/A/0872/2012, interní kód MUName: Kontrasty města v současných slovanských (a vybraných balkánských neslovanských) literaturách, kulturách a jazycích (Acronym: KONTR)
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 26. 6. 2022 10:19