KOTAČKA, Martin, Josef PETERKA and Ivo SPERÁT. Generální rejstřík k lánové vizitaci doplněný o soupis královských měst. Brno: Ivo Sperát, 2015. 2252 pp. ISBN 978-80-87542-18-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Generální rejstřík k lánové vizitaci doplněný o soupis královských měst
Authors KOTAČKA, Martin, Josef PETERKA and Ivo SPERÁT.
Edition Brno, 2252 pp. 2015.
Publisher Ivo Sperát
Other information
Type of outcome Book on a specialized topic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-87542-18-7
Keywords (in Czech) lánový rejstřík, lánová vizitace, soupis poddaných
Keywords in English list of liege people
Changed by Changed by: Mgr. Igor Hlaváč, učo 342491. Changed: 28/4/2019 17:47.
PrintDisplayed: 28/5/2023 14:50