BROŽOVIČOVÁ, Klára. Závěry a vyhodnocení kvalitativních dat: rozhovory s pracovníky OSPOD a neziskových organizací informujících o novém občanském zákoníku (Conclusions and evaluation of qualitative data: interviews with OSPOD workers and NGOs reporting on the new Civil Code). In Miloš Večeřa, Martina Urbanová. Právní vědomí v teoreticko-empirickém pohledu. Brno: Masarykova univerzita, 2015. p. 131-137. Spisy PF MU, řada teoretická, Editio Scientia; sv. č. 512. ISBN 978-80-210-7783-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Závěry a vyhodnocení kvalitativních dat: rozhovory s pracovníky OSPOD a neziskových organizací informujících o novém občanském zákoníku
Name (in English) Conclusions and evaluation of qualitative data: interviews with OSPOD workers and NGOs reporting on the new Civil Code
Authors BROŽOVIČOVÁ, Klára (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Brno, Právní vědomí v teoreticko-empirickém pohledu, p. 131-137, 7 pp. Spisy PF MU, řada teoretická, Editio Scientia; sv. č. 512, 2015.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14220/15:00083790
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-210-7783-6
Keywords (in Czech) Nový občanský zákoník; kvalitativní výzkum; právní vědomí
Keywords in English New Civil Code; Data Evaluation; Legal Consciousness
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 17/2/2016 11:29.
Abstract
Kapitola shrnuje výsledky vyhodnocení kvalitativních dat získaných z rozhovorů s pracovníky OSPOD a neziskových organizací informujících o novém občanském zákoníku.
Abstract (in English)
This chapter summarizes the results of an evaluation of qualitative data obtained from interviews with workers OSPOD and NGOs reporting on the New Civil Code.
Links
MUNI/A/0829/2013, interní kód MUName: Teoreticko-empirická východiska zkoumání právního vědomí v mezinárodním kontextu (Acronym: Právní vědomí v ČR)
Investor: Masaryk University, Category A
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Urbanova_Pravni_vedomi.pdf Licence Creative Commons  File version Georgala, P. 17/2/2016

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1310515/Urbanova_Pravni_vedomi.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1310515/Urbanova_Pravni_vedomi.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1310515/Urbanova_Pravni_vedomi.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1310515/Urbanova_Pravni_vedomi.pdf?info
Uploaded/Created
Wed 17/2/2016 11:29, Mgr. Petra Georgala

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
  • a concrete person Mgr. Petra Georgala, učo 32967
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Petra Georgala, učo 32967
Attributes
 

Urbanova_Pravni_vedomi.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1310515/Urbanova_Pravni_vedomi.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1310515/Urbanova_Pravni_vedomi.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
4,1 MB
Hash md5
cd1af3f7eb55c521e9a281b133b2eca6
Uploaded/Created
Wed 17/2/2016 11:29

Urbanova_Pravni_vedomi.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1310515/Urbanova_Pravni_vedomi.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1310515/Urbanova_Pravni_vedomi.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
436,9 KB
Hash md5
69dc2c92a78398f0922356689b0130a6
Uploaded/Created
Wed 17/2/2016 12:15
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 1/4/2023 19:21