Informační systém MU
BROŽOVIČOVÁ, Klára. Závěry a vyhodnocení kvalitativních dat: rozhovory s pracovníky OSPOD a neziskových organizací informujících o novém občanském zákoníku. In Miloš Večeřa, Martina Urbanová. Právní vědomí v teoreticko-empirickém pohledu. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 131-137. Spisy PF MU, řada teoretická, Editio Scientia; sv. č. 512. ISBN 978-80-210-7783-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Závěry a vyhodnocení kvalitativních dat: rozhovory s pracovníky OSPOD a neziskových organizací informujících o novém občanském zákoníku
Název anglicky Conclusions and evaluation of qualitative data: interviews with OSPOD workers and NGOs reporting on the new Civil Code
Autoři BROŽOVIČOVÁ, Klára (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Brno, Právní vědomí v teoreticko-empirickém pohledu, od s. 131-137, 7 s. Spisy PF MU, řada teoretická, Editio Scientia; sv. č. 512, 2015.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14220/15:00083790
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-210-7783-6
Klíčová slova česky Nový občanský zákoník; kvalitativní výzkum; právní vědomí
Klíčová slova anglicky New Civil Code; Data Evaluation; Legal Consciousness
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 17. 2. 2016 11:29.
Anotace
Kapitola shrnuje výsledky vyhodnocení kvalitativních dat získaných z rozhovorů s pracovníky OSPOD a neziskových organizací informujících o novém občanském zákoníku.
Anotace anglicky
This chapter summarizes the results of an evaluation of qualitative data obtained from interviews with workers OSPOD and NGOs reporting on the New Civil Code.
Návaznosti
MUNI/A/0829/2013, interní kód MUNázev: Teoreticko-empirická východiska zkoumání právního vědomí v mezinárodním kontextu (Akronym: Právní vědomí v ČR)
Investor: Masarykova univerzita, Teoreticko-empirická východiska zkoumání právního vědomí v mezinárodním kontextu, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
Zobrazeno: 24. 3. 2023 01:03