Informační systém MU
BROŽOVIČOVÁ, Klára. Závěry a vyhodnocení kvalitativních dat: rozhovory s pracovníky OSPOD a neziskových organizací informujících o novém občanském zákoníku (Conclusions and evaluation of qualitative data: interviews with OSPOD workers and NGOs reporting on the new Civil Code). In Miloš Večeřa, Martina Urbanová. Právní vědomí v teoreticko-empirickém pohledu. Brno: Masarykova univerzita, 2015. p. 131-137. Spisy PF MU, řada teoretická, Editio Scientia; sv. č. 512. ISBN 978-80-210-7783-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Závěry a vyhodnocení kvalitativních dat: rozhovory s pracovníky OSPOD a neziskových organizací informujících o novém občanském zákoníku
Name (in English) Conclusions and evaluation of qualitative data: interviews with OSPOD workers and NGOs reporting on the new Civil Code
Authors BROŽOVIČOVÁ, Klára (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Brno, Právní vědomí v teoreticko-empirickém pohledu, p. 131-137, 7 pp. Spisy PF MU, řada teoretická, Editio Scientia; sv. č. 512, 2015.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14220/15:00083790
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-210-7783-6
Keywords (in Czech) Nový občanský zákoník; kvalitativní výzkum; právní vědomí
Keywords in English New Civil Code; Data Evaluation; Legal Consciousness
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 17. 2. 2016 11:29.
Abstract
Kapitola shrnuje výsledky vyhodnocení kvalitativních dat získaných z rozhovorů s pracovníky OSPOD a neziskových organizací informujících o novém občanském zákoníku.
Abstract (in English)
This chapter summarizes the results of an evaluation of qualitative data obtained from interviews with workers OSPOD and NGOs reporting on the New Civil Code.
Links
MUNI/A/0829/2013, interní kód MUName: Teoreticko-empirická východiska zkoumání právního vědomí v mezinárodním kontextu (Acronym: Právní vědomí v ČR)
Investor: Masaryk University, Category A
Displayed: 5. 2. 2023 12:00