VAĎUROVÁ, Helena, Lenka SLEPIČKOVÁ and Karel PANČOCHA. Vzdělávání pro diverzitu: Zkušenosti s pilotováním metody Global Storylines v českých základních školách (Education for Diversity: Piloting the Global Storylines Approach in Czech Schools). In Škola a zdraví v 21. století. 2015.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vzdělávání pro diverzitu: Zkušenosti s pilotováním metody Global Storylines v českých základních školách
Name in Czech Vzdělávání pro diverzitu: Zkušenosti s pilotováním metody Global Storylines v českých základních školách
Name (in English) Education for Diversity: Piloting the Global Storylines Approach in Czech Schools
Authors VAĎUROVÁ, Helena, Lenka SLEPIČKOVÁ and Karel PANČOCHA.
Edition Škola a zdraví v 21. století, 2015.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) global storylines metoda; diverzita; učitel; žák; výuka; participace; motivace; konstruktivismus ve výuce
Keywords in English global storylines; school; teacher; pupils; participation; motivation; constructivists education
Changed by Changed by: Mgr. Klára Dobrovolná, DiS., učo 84416. Changed: 7. 3. 2016 23:37.
Abstract
Příspěvek představil závěry z pilotování metody Global Storylines v českých školách. Zaměřil se zejména na způsoby, jakými metoda podporuje vzdělávání pro diverzitu.
Abstract (in English)
The presentation provided information on the piloting of the Storylines method in selected Czech schools. It namely focused on ways GSL promotes diversity.
PrintDisplayed: 1. 7. 2022 05:13