MAREŠ, Miroslav. Anti-Roma Riots in the Visegrad Countries. In VI. kongres České společnosti pro politické vědy. 2015.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Anti-Roma Riots in the Visegrad Countries
Name in Czech Protiromské nepokoje ve visegrádských zemích
Authors MAREŠ, Miroslav (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition VI. kongres České společnosti pro politické vědy, 2015.
Other information
Original language English
Type of outcome Requested lectures
Field of Study 50601 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14230/15:00081015
Organization unit Faculty of Social Studies
Keywords (in Czech) protiromské nepokoje; Visegrádská skupina; extremismus
Keywords in English anti-Roma Riots; Visegrad group; extremism
Changed by Changed by: prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D., učo 922. Changed: 11. 9. 2015 22:36.
Abstract
This paper analyses from the comparative perspective anti-Roma riots in the Visegrad countries. It deals with the history and dynamics of their development in the post-communist era and their transnational spread, with the main actors involved in these activities and with the reactions of governmental institutions in Hungary, Slovakia, the Czech Republic and Poland
Abstract (in Czech)
Tento příspěvek analyzuje z komparativní perspektivy protiromské nepokoje ve visegrádských zemích. Zabývá se s historií a dynamikou jejich vývoje v postkomunistické éře a jejich transnacionálním šířením, nevýznamnějšími aktéry zapojenými do těchto aktivit a reakcemi vládních institucí v Maďarsku, na Slovensku, v České republice a Polsku.
Links
GAP408/11/0709, research and development projectName: Soudobé výzvy demokracii ve středovýchodní Evropě
Investor: Czech Science Foundation, Contemporary challenges of democracy in East Central Europe
PrintDisplayed: 20. 5. 2022 22:14