URBANOVÁ, Martina. Gendrová právní socializace/Modely vztahů kultury a práva (Legal gender socialization/Models of relations between culture and rights). In Večeřa, Urbanová a kol. Právní vědomí v teoreticko-empirickém pohledu. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2015. p. 43-46, 51-61, 15 pp. Spisy PF MU, řada teoretická, Editio Scientia; sv. č. 512. ISBN 978-80-210-7783-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Gendrová právní socializace/Modely vztahů kultury a práva
Name (in English) Legal gender socialization/Models of relations between culture and rights
Authors URBANOVÁ, Martina (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, Právní vědomí v teoreticko-empirickém pohledu, p. 43-46, 51-61, 15 pp. Spisy PF MU, řada teoretická, Editio Scientia; sv. č. 512, 2015.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14220/15:00083810
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-210-7783-6
Keywords (in Czech) Genderová socializace; důvěra; kultura; právo; modely
Keywords in English gender socialization;trust; culture; law; models
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 17/2/2016 11:05.
Abstract
V textu je věnována pozornost genderové socializaci a genderové právní socializaci, která ukazuje na diferenciaci právního vědomí vzhledem k pohlaví. Dále jsou představeny modely vztahů kultury a práva zejména v konceptech Emila Durkheima a Pitirima Sorokina. Kapitolu uzavírá problematika důvěry v právo a právní instituce, která je doplněna i současnými empirickými výzkumy k tomuto tématu, které dokládají zvyšující se nedůvěru v právo, spravedlnost a možnosti domoci se svých práv.
Abstract (in English)
The text is focused on gender socialization and gender legal socialization, which shows the differentiation of legal awareness related to gender. Further are presented models of the interaction between culture and law, especially the concepts of Emile Durkheim and Pitirima Sorokina. The chapter is concluded with the issue of trust in the law and legal institutions and is completed with current empirical researches of this topic, illustrating increasing distrust in law, justice and the possibility of individuals to regain their rights.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Urbanova_Pravni_vedomi_-_openaccess_-_1_oznoevaj.pdf Licence Creative Commons  File version Georgala, P. 27/10/2015

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1310597/Urbanova_Pravni_vedomi_-_openaccess_-_1_oznoevaj.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1310597/Urbanova_Pravni_vedomi_-_openaccess_-_1_oznoevaj.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1310597/Urbanova_Pravni_vedomi_-_openaccess_-_1_oznoevaj.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1310597/Urbanova_Pravni_vedomi_-_openaccess_-_1_oznoevaj.pdf?info
Uploaded/Created
Tue 27/10/2015 10:37, Mgr. Petra Georgala

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Petra Georgala, učo 32967
Attributes
 

Urbanova_Pravni_vedomi_-_openaccess_-_1_oznoevaj.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1310597/Urbanova_Pravni_vedomi_-_openaccess_-_1_oznoevaj.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1310597/Urbanova_Pravni_vedomi_-_openaccess_-_1_oznoevaj.pdf
File type
plain text (text/plain)
Size
0 B
Uploaded/Created
Tue 27/10/2015 10:37
Urbanova_Pravni_vedomi_-_openaccess_-_1.pdf Licence Creative Commons  File version Georgala, P. 27/10/2015

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1310597/Urbanova_Pravni_vedomi_-_openaccess_-_1.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1310597/Urbanova_Pravni_vedomi_-_openaccess_-_1.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1310597/Urbanova_Pravni_vedomi_-_openaccess_-_1.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1310597/Urbanova_Pravni_vedomi_-_openaccess_-_1.pdf?info
Uploaded/Created
Tue 27/10/2015 10:37, Mgr. Petra Georgala

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Petra Georgala, učo 32967
Attributes
 

Urbanova_Pravni_vedomi_-_openaccess_-_1.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1310597/Urbanova_Pravni_vedomi_-_openaccess_-_1.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1310597/Urbanova_Pravni_vedomi_-_openaccess_-_1.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
558,8 KB
Hash md5
fabc5c8ea0242234e8300cd9f23249fe
Uploaded/Created
Tue 27/10/2015 10:37

Urbanova_Pravni_vedomi_-_openaccess_-_1.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1310597/Urbanova_Pravni_vedomi_-_openaccess_-_1.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1310597/Urbanova_Pravni_vedomi_-_openaccess_-_1.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
115,3 KB
Hash md5
d5fb08e113315e1df1deb4f79186a41d
Uploaded/Created
Tue 27/10/2015 10:39
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 9/12/2022 01:20