URBANOVÁ, Martina. Gendrová právní socializace/Modely vztahů kultury a práva. In Večeřa, Urbanová a kol. Právní vědomí v teoreticko-empirickém pohledu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 43-46, 51-61, 15 s. Spisy PF MU, řada teoretická, Editio Scientia; sv. č. 512. ISBN 978-80-210-7783-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Gendrová právní socializace/Modely vztahů kultury a práva
Název anglicky Legal gender socialization/Models of relations between culture and rights
Autoři URBANOVÁ, Martina (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, Právní vědomí v teoreticko-empirickém pohledu, od s. 43-46, 51-61, 15 s. Spisy PF MU, řada teoretická, Editio Scientia; sv. č. 512, 2015.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14220/15:00083810
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-210-7783-6
Klíčová slova česky Genderová socializace; důvěra; kultura; právo; modely
Klíčová slova anglicky gender socialization;trust; culture; law; models
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 17. 2. 2016 11:05.
Anotace
V textu je věnována pozornost genderové socializaci a genderové právní socializaci, která ukazuje na diferenciaci právního vědomí vzhledem k pohlaví. Dále jsou představeny modely vztahů kultury a práva zejména v konceptech Emila Durkheima a Pitirima Sorokina. Kapitolu uzavírá problematika důvěry v právo a právní instituce, která je doplněna i současnými empirickými výzkumy k tomuto tématu, které dokládají zvyšující se nedůvěru v právo, spravedlnost a možnosti domoci se svých práv.
Anotace anglicky
The text is focused on gender socialization and gender legal socialization, which shows the differentiation of legal awareness related to gender. Further are presented models of the interaction between culture and law, especially the concepts of Emile Durkheim and Pitirima Sorokina. The chapter is concluded with the issue of trust in the law and legal institutions and is completed with current empirical researches of this topic, illustrating increasing distrust in law, justice and the possibility of individuals to regain their rights.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Urbanova_Pravni_vedomi_-_openaccess_-_1_oznoevaj.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Georgala, P. 27. 10. 2015

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1310597/Urbanova_Pravni_vedomi_-_openaccess_-_1_oznoevaj.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1310597/Urbanova_Pravni_vedomi_-_openaccess_-_1_oznoevaj.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1310597/Urbanova_Pravni_vedomi_-_openaccess_-_1_oznoevaj.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1310597/Urbanova_Pravni_vedomi_-_openaccess_-_1_oznoevaj.pdf?info
Vloženo
Út 27. 10. 2015 10:37, Mgr. Petra Georgala

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Petra Georgala, učo 32967
Atributy
 

Urbanova_Pravni_vedomi_-_openaccess_-_1_oznoevaj.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1310597/Urbanova_Pravni_vedomi_-_openaccess_-_1_oznoevaj.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1310597/Urbanova_Pravni_vedomi_-_openaccess_-_1_oznoevaj.pdf
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
0 B
Vloženo
Út 27. 10. 2015 10:37
Urbanova_Pravni_vedomi_-_openaccess_-_1.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Georgala, P. 27. 10. 2015

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1310597/Urbanova_Pravni_vedomi_-_openaccess_-_1.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1310597/Urbanova_Pravni_vedomi_-_openaccess_-_1.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1310597/Urbanova_Pravni_vedomi_-_openaccess_-_1.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1310597/Urbanova_Pravni_vedomi_-_openaccess_-_1.pdf?info
Vloženo
Út 27. 10. 2015 10:37, Mgr. Petra Georgala

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Petra Georgala, učo 32967
Atributy
 

Urbanova_Pravni_vedomi_-_openaccess_-_1.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1310597/Urbanova_Pravni_vedomi_-_openaccess_-_1.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1310597/Urbanova_Pravni_vedomi_-_openaccess_-_1.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
558,8 KB
Hash md5
fabc5c8ea0242234e8300cd9f23249fe
Vloženo
Út 27. 10. 2015 10:37

Urbanova_Pravni_vedomi_-_openaccess_-_1.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1310597/Urbanova_Pravni_vedomi_-_openaccess_-_1.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1310597/Urbanova_Pravni_vedomi_-_openaccess_-_1.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
115,3 KB
Hash md5
d5fb08e113315e1df1deb4f79186a41d
Vloženo
Út 27. 10. 2015 10:39
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 2. 10. 2022 01:39