Informační systém MU
URBANOVÁ, Martina. Gendrová právní socializace/Modely vztahů kultury a práva. In Večeřa, Urbanová a kol. Právní vědomí v teoreticko-empirickém pohledu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 43-46, 51-61, 15 s. Spisy PF MU, řada teoretická, Editio Scientia; sv. č. 512. ISBN 978-80-210-7783-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Gendrová právní socializace/Modely vztahů kultury a práva
Název anglicky Legal gender socialization/Models of relations between culture and rights
Autoři URBANOVÁ, Martina (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, Právní vědomí v teoreticko-empirickém pohledu, od s. 43-46, 51-61, 15 s. Spisy PF MU, řada teoretická, Editio Scientia; sv. č. 512, 2015.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14220/15:00083810
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-210-7783-6
Klíčová slova česky Genderová socializace; důvěra; kultura; právo; modely
Klíčová slova anglicky gender socialization;trust; culture; law; models
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 17. 2. 2016 11:05.
Anotace
V textu je věnována pozornost genderové socializaci a genderové právní socializaci, která ukazuje na diferenciaci právního vědomí vzhledem k pohlaví. Dále jsou představeny modely vztahů kultury a práva zejména v konceptech Emila Durkheima a Pitirima Sorokina. Kapitolu uzavírá problematika důvěry v právo a právní instituce, která je doplněna i současnými empirickými výzkumy k tomuto tématu, které dokládají zvyšující se nedůvěru v právo, spravedlnost a možnosti domoci se svých práv.
Anotace anglicky
The text is focused on gender socialization and gender legal socialization, which shows the differentiation of legal awareness related to gender. Further are presented models of the interaction between culture and law, especially the concepts of Emile Durkheim and Pitirima Sorokina. The chapter is concluded with the issue of trust in the law and legal institutions and is completed with current empirical researches of this topic, illustrating increasing distrust in law, justice and the possibility of individuals to regain their rights.
Zobrazeno: 18. 8. 2022 07:29