CS

Pohybové aktivity pohledem sociologie

SEKOT, Aleš. Pohybové aktivity pohledem sociologie (Physical activity: Sociological perspective). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 151 pp. ISBN 978-80-210-7918-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Pohybové aktivity pohledem sociologie
Name (in English) Physical activity: Sociological perspective
Authors SEKOT, Aleš.
Edition 1. vyd. Brno, 151 pp. 2015.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome book on a specialized topic
Field of Study 5. Social Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
ISBN 978-80-210-7918-2
Keywords (in Czech) pohyb;sport;životní styl;chůze;cyklistika
Keywords in English motion;sport;lifestyle;walking;cycling
Tags Munipress, munipress-propagace
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Changed: 21/9/2015 12:25.
Abstract
Pohybové aktivity patří k základním fyziologickým potřebám člověka, třebaže nedostatek pohybu zpravidla nepociťujeme tak intenzivně jako nedostatek potravy či tekutin. Kniha předního českého experta v oboru sociologie sportu obsažně a komplexně zachycuje nejpalčivější problémy, které v souvislosti s nedostatkem tělesného pohybu tíží současnou euroamerickou populaci. Obecně známé a dílčím způsobem zpracovávané sociologické aspekty sedavého způsobu života jsou zde zřejmě poprvé v českých podmínkách popsány detailně, sevřeně a v příslušném kontextu.
Abstract (in English)
Physical activity counts among basic human needs, although we do not perceive the lack of exercise as intensively as the lack of nourishment or fluids. The book was written by a leading Czech expert in the sociology of sport. In an extensive and complex way, it captures the most intense problems afflicting contemporary Western civilisation. Probably for the first time in the Czech environment, generally known and individually analysed sociological aspects of sedentary lifestyle are described in a detailed, compact way and in relevant context.
PrintDisplayed: 26/4/2019 06:02

Other applications