MAREŠ, Miroslav. Analýza príkladov dobrej praxe boja proti násilnému extrémizmu v kyberpriestore (Analysis of Best Practice of Countering Violent Extremism in Cyberspace). Brno: Muni Press pro MVSR, 2015. 85 pp. Mimo edice. ISBN 978-80-210-7886-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Analýza príkladov dobrej praxe boja proti násilnému extrémizmu v kyberpriestore
Name in Czech Analýza příkladů dobré praxe boje proti násilnému extremismu v kyberprostoru
Name (in English) Analysis of Best Practice of Countering Violent Extremism in Cyberspace
Authors MAREŠ, Miroslav (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Brno, 85 pp. Mimo edice. 2015.
Publisher Muni Press pro MVSR
Other information
Original language Slovak
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14230/15:00083923
Organization unit Faculty of Social Studies
ISBN 978-80-210-7886-4
Keywords (in Czech) násilný extremismus; kyberprostor; bezpečnostní právo; bezpečnostní politika
Keywords in English violent extremism; cyberspace; security law; security policy
Tags Reviewed
Changed by Changed by: prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D., učo 922. Changed: 21. 9. 2015 21:06.
Abstract
Táto publikácia sa zaoberá bojom proti násilnému extrémizmu v kyberpriestore vo svete z pohľadu príkladov dobrej praxe. Autor využíva právne, kriminologické aj politologické prístupy. Analyzované sú nástroje boja proti násilnej propagande, online-radikalizácii, kyberterorizmu atď. Prípadové štúdie dobrej praxe sú z Českej republiky, Rakúska, Nemecka a ďalších krajín.
Abstract (in Czech)
Tato publikace se zabývá bojem proti násilnému extremismu v kyberprostoru ve světě z pohledu případů dobré praxe. Autor využívá právní, kriminologické i politologické přístupy. Analyzovány jsou nástroje boje proti násilné propagandě, online-radikalizaci, kyberterorismu atd. Případové studie dobré praxe jsou z České republiky, Rakouska, Německa a dalších zemí.
Abstract (in English)
This publication deals with countering violent extremism in cyberspace from the point of view of best practice examples. Author uses legal, crimonological and political scientific approaches. Instruments of countering violent propaganda, online-radicalisation, cyberterrorism etc are analyzed. Case studies of best practice are from the Czech Republic, Austria, Germany and other countries.
PrintDisplayed: 27. 5. 2022 04:57