EN

Role psychologie ve vzdělávání budoucích učitelů: aktuální změny v přístupu k výuce

LUKAS, Josef a Kateřina LOJDOVÁ. Role psychologie ve vzdělávání budoucích učitelů: aktuální změny v přístupu k výuce. In 33. Psychologické dni; Piešťany. 2015.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Role psychologie ve vzdělávání budoucích učitelů: aktuální změny v přístupu k výuce
Název anglicky Role of Psychology in the education of prospective teachers: current changes in approaches to teaching
Autoři LUKAS, Josef a Kateřina LOJDOVÁ.
Vydání 33. Psychologické dni; Piešťany, 2015.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 5.3 Education
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky výuka psychologie; student učitelství; sebereflexe
Klíčová slova anglicky teaching psychology; student teacher; reflection
Změnil Změnila: Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D., učo 100154. Změněno: 23. 3. 2016 11:36.
Anotace
Příspěvek se zaměřuje na téma výuky psychologie, jakožto součásti společného základu přípravy budoucích učitelů na katedrách psychologie pedagogických fakult. V příspěvku je představena nová koncepce seminářů, zaměřených na psychologickou přípravu studentů učitelství. Důležitou součástí seminářů je i rozvíjení základů metakognitivních kompetencí studentů, tedy schopnosti reflektovat sebe sama jakožto jedince v roli učitele. Významnou součástí práce na seminářích je i využívání nástrojů psychologického testování, jehož výsledky mohou být dalším zdrojem sebereflexe studentů. Příspěvek vznikl za podpory projektu FRMU Brno (Inovace vybraných předmětů společného základu).
Anotace anglicky
This paper focuses on the theme of teaching of psychology, as a part of the common basis in preparation of prospective teachers in the departments of psychology faculties of education. The paper presents a new concept of seminars focused on psychological preparation of students. An important part of the seminars is development the foundations of meta-cognitive competencies of students, as the ability to reflect oneself as an individual in the role of teacher. An important part of student participation in seminars is to use the tools of psychological testing, the results of which can be another source of student self-reflection. This article was written with the support of project FRMU Brno (Innovation selected courses of the common basis).
Návaznosti
MUNI/FR/1373/2014, interní kód MUNázev: Inovace vybraných předmětů společného základu (Akronym: IVPSZ)
Investor: Masarykova univerzita, Fond rozvoje MU
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
1311780 /1 Lukas, J. 22. 9. 2015

Vlastnosti

Název
1311780
Aplikace
Obnovit.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/repo/1311780/
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/repo/1311780/
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/repo/1311780/?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/repo/1311780/?info
Vloženo
Út 22. 9. 2015 10:36, PhDr. Josef Lukas, Ph.D.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D., učo 100154
  • osoba PhDr. Josef Lukas, Ph.D., učo 17887
Atributy
 
Psy_dny_2015_Lukas_Lojdova.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Lukas, J. 22. 9. 2015

Práva

Právo číst
  • kdokoliv přihlášený v ISu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D., učo 100154
  • osoba PhDr. Josef Lukas, Ph.D., učo 17887
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 23. 3. 2019 07:59

Další aplikace