EN

Letní škola slovanských (bohemistických) studií : přednášky a besedy ze XLVIII. ročníku LŠSS

RUSÍNOVÁ, Eva. Letní škola slovanských (bohemistických) studií : přednášky a besedy ze XLVIII. ročníku LŠSS. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 289 s. ISBN 978-80-210-7846-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Letní škola slovanských (bohemistických) studií : přednášky a besedy ze XLVIII. ročníku LŠSS
Autoři RUSÍNOVÁ, Eva.
Vydání 1. vyd. Brno, 289 s. 2015.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Typ výsledku Editorství tematického sborníku, editorství monotematického čísla odborného časopisu
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
ISBN 978-80-210-7846-8
Štítky Munipress
Změnil Změnila: Mgr. Jana Dykastová, učo 371418. Změněno: 23. 9. 2015 11:48.
Anotace
Jako každý rok připravilo vedení Letní školy slovanských (bohemistických) studií pro 48. běh, konající se od 18. 7. do 15. 8. 2015 na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, odborné přednášky z jazyka českého a literatury, které prosloví naši i zahraniční bohemisté. Tento cyklus je doplněn o přednášky a besedy z dalších oborů, o něž projevili studenti v minulých letech zájem. Naší hlavní snahou je stále zkvalitňovat výuku, a proto jsem, vycházejíce z připomínek studentů, sborník sylabů ohlášených přednášek doplnili o sylaby besed a stručnou charakteristiku filmů připravených k projekci a vybrané eseje studentů z minulých letních škol. Doufáme, že náš sborník usnadní studentům orientaci v programu LŠSS.
Anotace anglicky
As every year the staff of the Summer School of Slavonic (Czech) Studies has prepared for its 48th session, which takes place from the 18th of July to the 15th of August 2015 at the Faculty of Arts, Masaryk University; lectures on Czech language and literature, that will be held by Czech and foreign scholars. This cycle is supplemented by tectures and discussions on subjects that the students were interested in recently. Our main goal is to improve the quality of teaching constantly, and therefore, basing on student´s suggestions, we added to the collection of abstracts also the abstracts from the discussions, short characteristics of films that will be shown during the Summer School and also selected essays that students during the past Summer Schools wrote. We hope that our collection will help the students to be well informed about the programme of the Summer School.
VytisknoutZobrazeno: 24. 4. 2019 06:27

Další aplikace