CS

The Anique Memory and the Middle Ages

FRANTOVÁ, Zuzana and Ivan FOLETTI. The Anique Memory and the Middle Ages. 1. vyd. Roma: Viella, Masarykova univerzita, 2015. 176 pp. ISBN 978-80-210-7786-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name The Anique Memory and the Middle Ages
Authors FRANTOVÁ, Zuzana and Ivan FOLETTI.
Edition 1. vyd. Roma, 176 pp. 2015.
Publisher Viella, Masarykova univerzita
Other information
Original language English
Type of outcome Editing of thematic compilation, editing of monothematic issue of professional journal
Field of Study Art, architecture, cultural heritage
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
ISBN 978-80-210-7786-7
Keywords in English antiquity; middle ages; cotton genesis; bayeux embroidery; miniatures; liturgy; Campania; Visconti; court of Burgundy
Tags Munipress
Changed by Changed by: Mgr. Jana Dykastová, učo 371418. Changed: 23/9/2015 12:05.
Abstract
This volume was born from a desire to leave a tangible trace of the scholarly encounters that have taken place in the past two years at the Center for Early Medieval Studies of the Department of Art History at Masaryk University in Brno. Speaking in various forums – structured courses as well as stand-alone lectures – Xavier Barral i Altet, Nicolas Bock, Valentina Cantone, Herbert Kessler, Serena Romano, Elisabetta Scirocco and Jean-Michel Spieser have sparked exciting discussions of what continues to be known as a Middle Age. The common denominator that unites all of the scholarly work presented was the dialogue between the medieval “present” and the antique world: from Venice to Campania to Milan, from Constantinople to Burgundy, there emerged an intellectual and visual experience that suggests the medieval period was a uniquely fertile moment for engagement with the heritage of antiquity, filtered and mediated in different ways, but ever present. The purpose of this volume is to understand why and how patterns, images and ideas from the mythical (but visible) ancient past were received throughout the medieval millennium. We seek, that is, to understand why, hic et nunc, clients and workshops deliberately chose to speak in a “classicizing” aesthetic language, or to appropriate concepts belonging to the antique tradition wholesale.
Abstract (in Czech)
Tato kniha se zrodila z touhy zanechat hmatatelnou stopu po vědeckých setkáních, která se uskutečnila v posledních dvou letech v Centru raně středověkých studií při Semináři dějin umění Masarykovy univerzity v Brně. Xavier Barral i Altet, Nicolas Bock, Valentina Cantone, Herbert Kessler, Serena Romano a Elisabetta Scirocco rozpoutali vzrušující diskuze o tom, co je nadále nazýváno jako středověk. Společný jmenovatel, který sjednotil všechny z těchto přednesených vědeckých prací, byl dialog mezi středověkou „přítomností“ a antickým světem: od Benátek přes Campanii do Milána, z Konstantinopole do Burgundska se objevují intelektuální a vizuální zkušenosti, které naznačují, že období středověku bylo výjimečně příznivým okamžikem pro střet s antickým dědictvím, zprostředkovaným různými cestami, ale vždy přítomným. Účelem této knihy je pochopit, proč a jak vzory, obrazy a představy z mytické (ale viditelné) starověké minulosti byly přijímány skrze středověké tisíciletí.
Links
MUNI/A/1302/2014, internal MU codeName: Umělecká díla, jejich tvůrci a recipienti v průběhu historických epoch a současnosti (Acronym: Umělecká díla, tvůrci a recipienti)
Investor: Masaryk University, Grant Agency of Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 26/4/2019 14:21

Other applications