CS

Laboratorní diagnostika v onkologii 2015 : sborník edukativních příspěvků stejnojmenné konference ...

ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ, Lenka, Dalibor VALÍK and Kateřina PILÁTOVÁ. Laboratorní diagnostika v onkologii 2015 : sborník edukativních příspěvků stejnojmenné konference pořádané Masarykovým onkologickým ústavem a Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity pod záštitou České asociace sester. 1. vyd. : Masarykova univerzita, 2015. 70 pp. ISBN 978-80-210-7850-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Laboratorní diagnostika v onkologii 2015 : sborník edukativních příspěvků stejnojmenné konference pořádané Masarykovým onkologickým ústavem a Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity pod záštitou České asociace sester
Authors ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ, Lenka, Dalibor VALÍK and Kateřina PILÁTOVÁ.
Edition 1. vyd. 70 pp. 2015.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Type of outcome Editing of thematic compilation, editing of monothematic issue of professional journal
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
ISBN 978-80-210-7850-5
Tags Munipress
Changed by Changed by: Mgr. Jana Dykastová, učo 371418. Changed: 23/9/2015 12:36.
Abstract
Onkologická problematika má svá specifika a odráží se ve všech oblastech laboratorní medicíny. Již několikátým rokem pořádá Masarykův onkologický ústav ve spolupráci s Českou asociací sester konferenci Laboratorní diagnostika v MOÚ, kde se prezentují pokroky a novinky z oblasti laboratorní diagnostiky se vztahem k diagnostice a léčbě onkologických onemocnění a související péče. Konference a sborník jsou primárně určeny pro zdravotní laboranty všech specializací a odborníky v laboratorní medicíně.
Abstract (in English)
Cancer patient care has specific features also in all areas of laboratory medicine. Masaryk Memorial Cancer Institute (MMCI) with Czech nurses association organizes the conference on Laboratory medicine in MMCI focused on advances and updates in lab diagnostics on the background cancer patient care. The conference and the publication are primarily addressed to laboratory technicians and laboratory diagnostics experts with specialization in every area of laboratory medicine.
PrintDisplayed: 24/4/2019 00:13

Other applications