CS

Týden lékařské genetiky v Brně : odborné akce, které se konají u příležitosti 150. výročí ...

GAILLYOVÁ, Renata, Iveta VALÁŠKOVÁ and Michaela JARKOVSKÁ. Týden lékařské genetiky v Brně : odborné akce, které se konají u příležitosti 150. výročí uveřejnění výsledků Mendelových výzkumů. Sborník abstraktů. Brno 21.–25. září 2015. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 199 pp. ISBN 978-80-210-7933-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Týden lékařské genetiky v Brně : odborné akce, které se konají u příležitosti 150. výročí uveřejnění výsledků Mendelových výzkumů. Sborník abstraktů. Brno 21.–25. září 2015
Authors GAILLYOVÁ, Renata, Iveta VALÁŠKOVÁ and Michaela JARKOVSKÁ.
Edition 1. vyd. Brno, 199 pp. 2015.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Type of outcome Editing of thematic compilation, editing of monothematic issue of professional journal
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
ISBN 978-80-210-7933-5
Tags Munipress
Changed by Changed by: Mgr. Jana Dykastová, učo 371418. Changed: 23/9/2015 12:52.
Abstract (in Czech)
V roce 2015 si připomínáme 150 let od zveřejnění výsledků Mendelových pokusů věnovaných principům dědičnosti. Jednou z aktivit oslavujících toto výročí je „Týden lékařské genetiky v Brně“ v termínu od 21. do 26. září 2015. Součástí této akce jsou: Celostátní sjezd Společnosti lékařské genetiky ČSL JEP a 48. výroční cytogenetická konference, Studentská vědecká konference studentů a mladých vědců – Biomania a popularizační cyklus přednášek „Odhalená tajemství lidského genomu“, který představuje nové poznatky z lékařské genetiky pro střední školy a veřejnost. Slavnostním vyvrcholením je konference „Mendelův odkaz – lékařská genetika od Mendela po současnost“, která se koná v Augustiniánském opatství na Starém Brně, tedy přímo v místě Mendelových bádání.
Abstract (in English)
In 2015 we commemorate 150 years since the presentation of the results of Mendel's experiments dedicated to principles of heredity. One of the activities celebrating this anniversary is “The Week of Human Genetics in Brno” taking place 21st to 26th September 2015. This event consists of: The National Congress of the Society of Medical Genetics and CSL JEP 48th Annual Cytogenetic conference, The Student Scientific Conference for students and young scientists – Biomania and series of lectures “Unveiling the Secrets of the Human Genome” providing new knowledge of Human Genetics for high school students and general public. The highlight of this week is the conference “Mendel’s legacy – Human Genetics from Mendel to the present Day”, which takes place in the Augustinian Abbey in Old Brno, right in the place of Mendel’s research.
PrintDisplayed: 22/4/2019 16:42

Other applications